Kakolankallio

Projektit  |  Kilpailut

Kakolankallio

Eheä ja ympäristöönsä sopiva linnamainen kokonaisuus Kakolanmäen rinteessä.

Kategoria
Kutsukilpailu

Vuosi
2015

Laajuus
5 500 brm²

Sijainti
Kakolanmäki, Turku

Rakennuttaja
Hartela Länsi-Suomi Oy

Kakolankallio

Kaupunkikuvallisena ajatuksena on ollut luoda veistoksellisille ja tehokkaille massoille mahdollisimman solakka profiili luoteeseen ja samalla aikaan saada vaihtelevaa ja inhimillistä korttelitilaa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota asuntojen muunneltaviin pohjaratkaisuihin, näkymiin, vaiheittaiseen toteutukseen, monistettavuuteen ja pysäköintiratkaisujen optimointiin.

Kakolankallio

Talojen pääasiallinen julkisivumateriaali on luonnonvalkoinen rappaus, joka hallitsee varsinkin itä- ja eteläjulkisivuja. Pohjois- ja länsijulkisivuilla massa on halkaistu siten, että tummempi rappaus muodostaa luonnonkivimuurin kanssa jatkumon. Julkisivuja on myös jäsennetty puukuvioiduilla julkisivulevyillä ja tehosteväreillä, jotka näyttäytyvät massojen välisessä solassa ja detaljeissa.

Kakolankallio

Osittain sisäänvedetyt terassikerrokset rakennusmassojen päällä hahmottuvat omina selkeinä kokonaisuuksinaan. Penthouse -kerrokselle on myös esitetty mahdollinen vapaamuotoinen katto antamaan korttelille siivet.

Kakolankallio
Kakolankallio
Kakolankallio
Kakolankallio