Lauttis

Projektit  |  Asuminen

Lauttis asunnot

Lauttis on vuonna 2016 valmistunut urbaani hybridihanke Helsingin Lauttasaaressa.

Vuosi
2017

Laajuus
30 100 brm²

Sijainti
Lauttasaari, Helsinki

Rakennuttaja
YIT Suomi Oy

Lauttis

Lauttis on erityinen ja ajanmukainen kokonaisuus, jossa yhdistyy kauppa- ja palvelukeskus, metroasema, maanalainen pysäköintilaitos sekä kolme asuinkerrostaloa joukkoliikenteen solmukohdassa. Julkisen liikenteen saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Maanalaisen yhtenäisen pysäköintialueen jakavat asukkaat, asiakkaat sekä liityntäpysäköitsijät.

Lauttis on liitetty luontevaksi osaksi arkkitehti Olli Kivisen suunnittelemaa Lauttasaaren keskuskorttelin  asemakaavaa. Keskuskorttelin keskeinen kevyen liikenteen väylää jatketaan ostoskeskuksen sisätiloissa kauppakäytävänä jatkona ulkotilalle. Ostoskeskuksen ja asuinrakennusten massoittelu jatkaa horisontaalisten rakennusten rintamaa kevyen liikenteen väylän kummallakin puolen ja jättää itä- länsi suuntaisen pitkän näkymän avoimeksi. Asuinrakennusten taitetut päädyt päättävät kokonaissommitelman Otavantie reunaan.

Lauttis

Lauttiksen arkkitehtuuri muodostaa kokonaisuuden ympäristönsä kanssa. Selkeät vaaleat, rapatut pinnat horisontaalisin ikkunoin sekä maantason näyteikkunajulkisivut muodostavat laadukkaan ja sopusointuisen kokonaisuuden. Eteläpuolen parvekejulkisivut jatkavat Olli Kivisen asuintalojen tematiikkaa muokattuna modernimpaan arkkitehtuuriin. Kivipinnat ja näyteikkunat maantasossa keventävät korttelin yleisilmettä ja  muodostavat ostoskeskukselle julkisemman ilmeen jalankulkutasoille.

Liikekeskuksen lähiympäristö on sovitettu rouheaan olemassa olevaan ympäristöönsä. Tontin katualueille sijoittuvat jalankulkualueet pinnoitetaan yhtenäisesti betonikivin ajoratojen reunakiviin saakka. Näin saavutetut yhtenäiset ja tilavat jalankulkualueet, jotka korostavat ostoskeskuksen asemaa alueen keskuksena ja joukkoliikenteen solmukohtana.

Ostoskeskus on korttelin toiminnan ydin. Kaupallinen kokonaisuus sijoittuu kahteen maantasokerrokseen tukeutuen joukkoliikenteen jalankulkuvirtoihin sekä hyvään yhteyteen pysäköintitiloista. Sisäänkäyntejä on monipuolisesti korttelin kaikilla sivuilla. Metron sisäänkäynnin yhteydessä on laajempi aulatila, jossa on mm. lipunmyynnin automaatit.

Lauttis

Asuintalot sijaitsevat ostoskeskuksen katolla. Asuntopihalle on luiskattu kevyenliikenteen yhteys keskeiseltä jalankulkupromenadilta. Kaikki asunnot avautuvat parvekkeiltaan etelään ja länteen. Asuntopihat sijaitsevat pihakannella. Pihoille on osoitettu laajahkot istutusalueet matalille pihaistutuksille. Pihakasvillisuus muodostaa pehmentävän kontrastin korttelin ja sen ympäristön rakennusten tektoonisuudelle.

Pysäköintilaitos on korttelin maanalaisissa tiloissa kahdessa kerroksessa. Pysäköintilaitokseen on kaksi ajoyhteyttä, joilla katuverkon ruuhkaantumista vältetään huomattavasti. Otavankadun yhteys täyttää pysäköintilaitosta ylhäältäpäin ja Lauttasaarentien yhteys täyttää laitosta alatasolta käsin.

Lauttis