Projektit  |  Kilpailut

Lepolan alue IV

Osallistuimme Järvenpään kaupungin järjestämään Lepola IV -alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ehdotuksen laatimiseen ja osa-alueen jatkosuunnitteluun.

Kategoria
Aluekehitys, Tontinluovutuskilpailu

Vuosi
2018

Laajuus
32 300 m²

Sijainti
Järvenpää

Tilaaja
Järvenpään kaupunki

Kilpailuun osallistuvan tuli laatia maankäytön kokonaissuunnitelma valitsemalleen alueelle sekä tehtävä tarjous suunnitelman mukaisista kortteleista ja keskeisistä tavoitteista. Kilpailu järjestettiin neljästä eri korttelista, joihin kuhunkin valittiin toteuttaja erillisen arvioinnin kautta.

Kilpailun tavoitteena oli rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alue tarjoaa laadukkaan kaupunkimaisen asumisen kokemuksen korkeatasoisessa ja omaleimaisessa kaupunkikeskuksessa. Alueelle toteutettavien rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia.

Lepolan alue on osa valtakunnallisesti merkittävää Tuusulan rantatien kulttuurimaisemaa. Kulttuuriympäristön ja maiseman erityisarvojen huomiointi ovat tärkeitä lähtökohtia suunnittelulle. Suunnitelman pohjana toimi kaupungin laatima kaavarunkoluonnos ja laatukäsikirja. Laadimme kilpailuehdotuksen kolmelle alueelle. Kilpailun tuloksena suunnittelua jatketaan osa-alueella 1. Suunnitelmamme tavoitteena on yhteisöllinen, kestävää elämisen mallia toteuttava tiivis asuinympäristö, jonka ilme rakentuu mielikuvaan maaseutuympäristöstä.