Projektit  |  Asuminen

Lippulaivan asunnot

Lippulaivan 8 asuintaloa sijaitsevat Espoonlahdessa urbaanin kauppakeskus Lippulaivan yhteydessä.

Vuosi
2018 -

Laajuus
40 000 brm²

Sijainti
Espoonlahti, Espoo

Tilaaja
Citycon Oy - talot 1-4 ja 7-8, Hausia Oy - talot 5-6

Rakennuttaja
Citycon Oy - talot 1-4 ja 7-8, Hausia Oy - talot 5-6

Lippulaiva Asunnot

Asuintalojen korkeus vaihtelee neljästä viiteentoista kauppakeskuksen kattotasolta laskien. Kohteessa on kaikkiaan 573 asuntoa. Asuintalot rakentuvat osittain kauppakeskus Lippulaivan pihakannen päälle. 

Lippulaiva Asunnot
Lippulaiva Asunnot
Jalustan päälle rakennettavien asuinrakennusten massoja jäsennetään horisontaalisuunnassa, jotta korostetaan maantasokerroksen ja sisäänkäyntien identiteettiä sekä kattokerrosten erottuvuutta Espoon korkean rakentamisen periaatteiden mukaan. 
Lippulaiva Asunnot
Osa liikekeskuksen katoista toteutetaan viherkattoina huomioiden niiden näkyminen ympäröivistä korkeista asuinrakennuksista viidentenä julkisivuna.