Projektit  |  Kaupunkisuunnittelu

Robert Huberin tie 7

Maankäytön suunnitelma Vantaan Veromieheen.

Vuosi
2022-

Sijainti
Veromäki, Vantaa

Poistuvalle logistiikan ja varaston alueelle suunnitellaan uusi asuinalue, jonka ensimmäinen vaihe käsittää n.  43.000 k-m2 ja toinen vaihe n. 25.000 k-m2 asumista ja palveluja. Suunnittelualueen keskellä sijaitsevat Huberin vesijohtoliikkeen käyttöön suunnitellut kaarikattoiset varastohallit. Hallit säilytetään arvokkaimmilta osin ja ne muutetaan aluetta palveleviksi yhteisrakennuksiksi ja kaupallisiksi tiloiksi.

Alueen ytimen muodostaa hallien eteen muodostettu kaupunkiaukio, joka on solmukohta eri suuntaisille alueellisille reiteille. Alue on ulkosyöttöinen ja sisäosat on rauhoitettu kävelyalueeksi. Kävelyalueen kaupunkitila on vaihteleva koostuen aukioista, taskupuistoista, puistosta ja raiteista.  Alue liittyy viherakselin kautta laajempaan aluekokonaisuuteen. Kaarihallien arkkitehtuuri luo identiteetin alueelle ja uudella rakentamisella halutaan tukea teollisen perinteen tunnelmaa. Uusien rakennusten arkkitehtuuri on rouheaa ja mielenkiintoista.