Arcon alkulähteillä in english

English Arkkitehtuurilla on parhaimmillaan merkittävä vaikutus ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin ja menestymiseen. Kun työtä tehdään kestävien arvojen pohjalta, voimme osaltamme varmistaa laadukkaan ja vastuullisen elin- ja toimintaympäristön toteutumisen. ARCOn alkulähteillä asuu yhteinen intohimomme arkkitehtuuriin, vastuullisuuteen, rehellisyyteen ja rohkeuteen.

Laadukas arkkitehtuuri

Arco on uusi arkkitehtitoimisto, joka on syntynyt toimistojen Arkkitehdit Soini & Horto, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit sekä Aihio Arkkitehdit yhdistyessä syyskuussa 2021.

Osaava henkilöstö

190 asiantuntijan myötä ARCOlla on tarjota valtava määrä monipuolista suunnittelukokemusta, laajaa asiakasnäkemystä ja toimitusvarmuutta.

Ihmisille rakennettu ympäristö

ARCOna kykenemme panostamaan entistä paremmin suunnittelutyömme kehittämiseen mm. digitalisaatioon ja kestävän rakentamisen mukaiseen arkkitehtisuunnitteluun.

Vastuullinen ja kestävä kehitys

Tavoitteenamme on vahvistaa koko alan kehitystä ja suomalaista arkkitehtuuri-osaamista.

Visio

Visio korkealuokkaiseen ja monipuoliseen arkkitehtuuriin sekä kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin nojaavasta maanlaajuisesta arkkitehtitoimistosta sai vauhtia noin talvella 2021 alkaneissa keskusteluissa nykyisten ARCO toimistojen johtoryhmien kesken. Kaikilta löytyi halu ja palo kehittää arkkitehtitoimintaa nimenomaan arkkitehtivetoisesti.

Arkkitehtoninen kunnianhimo on visiossamme korkealla. Se auttaa meitä saavuttamaan entistä parempia tuloksia laadukkaan ja kestävän ympäristön kehittämisessä.

Keväällä 2021 kolmen toimiston lukuisissa yhteisissä seminaareissa ARCOn tavoitteeksi määriteltiin sekä laadullinen että määrällinen kasvu. Muodostamme tulevaisuudessa Suomen mittakaavassa ennen näkemättömän suuren kokonaisuuden sekä luomme portfolion ja osaamisen, jolla voidaan tarjota lähes mitä tahansa suunnittelutehtävää arkkitehtuurin saralta. Samalla tunnistettiin tarve luoda yritys, joka ei elä pelkästään yhden tai kahden pääomistajan elinkaaren aikana, vaan elää omana olionaan ja jää olemaan myös meidän jälkeemme. Tämä tarkoittaa tulevan sukupolven kasvattamista jo heti kirjaimesta A alkaen, sekä moniäänisen arkkitehtuurinäkemyksen hyväksymistä.