Arcon alkulähteillä

Arco syntyi kolmen perustajatoimiston yhdistyessä syyskuussa 2021. Arcon alkulähteillä asuu yhteinen intohimomme arkkitehtuuriin, vastuullisuuteen, rehellisyyteen ja rohkeuteen. Kun työtä tehdään kestävien arvojen pohjalta, voimme osaltamme varmistaa laadukkaan ja vastuullisen elin- ja toimintaympäristön toteutumisen.

Arcon tarina sai alkunsa eri tahoilla esiin nousseeseen ajatukseen, että alan muutokseen vastaaminen vaatii leveämpiä hartioita. Jotta voidaan nousta ”seuraavalle levelille”, kuten Timo Meuronen sanoi, vaaditaan uudentyyppistä yhteistyötä.

Arkkitehtuuri on kutsumustyötä. Arkkitehtia kutsuu mahdollisuus tehdä alati haastavampia hankkeita ja kokonaisuuksia, joissa pääsee toimimaan kaikilla osaamisensa alueilla ja oppimaan lisää. Jos jää paikalleen polkemaan, intohimo ja kehitys haihtuvat. Jos näköpiirissä ei ole tarpeeksi haastavaa, tarpeeksi vaikeaa ja tarpeeksi kiinnostavaa, ote kirpoaa. Toisaalta, jos haluaa edelleen kiihottavia haasteita työhön, on kasvettava isommaksi, uudelle tasolle. Kun kasvu ei ollut yksin mahdollista, aukesi keskustelu ja sitten mahdollisuus eli kiinnostunut rahoittaja.

Uusi yhteisö on summana osiaan suurempi. Sen referenssit ovat ylivertaiset omalla markkinallaan ja erittäin uskottavat myös kansainvälisesti.

Uusi Arco ottaa aikansa, tärkeää on valaa tämänkin talon perustukset kunnolla ja odottaa betonin kuivumista. Kuten ammatissammekin, rakennamme jotain mikä kestää vuosikymmeniä, tällöin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Arcon strategian perustan muodostavat yhteiset arvot, jotka ovat seuraavat:

Piia Viitanen

Arkkitehtuuri

Ihmislähtöistä käyttäjälle räätälöityä arkkitehtuuria, joka luo puitteet innovaatioille ja viihtymiselle.

Osakkaat

Yhteistyö

Toteutamme asiakkaan visiot ja toiveet yhteistyön voimalla. Luomme ja muovaamme ympäristöä kaikkien kaupunkilaisten käyttöön: sekä nykyisten että tulevien.

Arndt Heinzmann, arkkitehti SAFA

Työntekijät

Laadukkaan työn taustalla on aina itsensä hyväksytyksi kokeva, työnsä arvostetuksi tunteva ja esihenkilöltään ja työyhteisöltään tukea saava työntekijäkunta.

Ollakseen vaikuttavuutta tulee tietenkin olla myös osaamista ja asiantuntijuutta, mutta myös voimaa. Ymmärsimme, että yhdistämällä toimistomme saisimme koottua valtavan osaamisen, kokemuksen ja intohimon saman katon alle – ja samalla nostettua arkkitehtiliiketoiminnan aivan uudelle tasolle Suomessa.

Kestävä kehitys, työtapojen jatkuva kehittäminen, kansainvälisyys sekä pitkäjänteinen toimintakulttuurin kehittäminen takaavat myös tulevaisuudessa osaavan ja arvostetun työyhteisön menestymisen. Asiakkaidemme suuntaan laaja-alainen osaamisemme on ehdoton kilpailuvaltti. Kuitenkin tämäkin visio pohjaa suureen joukkoon asiansa osaavia yksilöitä, jokaiseen Arcon työntekijään. Työntekijöille tarjoamme entistä paremman työpaikan urapolkuineen ja kehittymismahdollisuuksineen.

Tarina nimeltä Arco on alkanut.