Projektilaboratorio

Projektin alussa on keskeistä määritellä ja hahmottaa olennainen. Hankkeen eri mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen on arkkitehdin ydinosaamista. Selvitämme potentiaalia, käyttäjien tarpeita ja luomme vaihtoehtoisia ratkaisuja perustuen kokemukseemme kohteiden ja alueiden kehittämisestä ja konseptoinnista.

Prosessin tuloksena asiakas saa päätöksenteon tueksi visuaalisesti havainnollista ja olennaista tietoa mm. tehokkuudesta, kestävyydestä ja määräyksistä.