Toimisto

PAUSE
PAUSE

Vaikka maailmassa on valtavia rakentamattomia alueita, uudet kohteet halutaan varsinkin sinne, missä tilaa ei enää ole. Vaatimustaso kasvaa laatutekijöiden, lainsäädännön, kustannustehokkuuden, vastuullisuuden, logistiikan, teknologian ja yhteiskunnallisten muutosten osalta.

Tämä kaikki huomioiden luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa maamerkkejä, jotka kestävät yli sukupolvien. Yhä useammin ne ovat yksittäisen rakennuksen sijasta kokonaisuuksia, joiden suunnittelu alkaa maankäytöstä: alueen tavoitteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisessa ajatellaan sitä, mitä kukaan ei vielä ole tullut ajatelleeksi.


Arcon laaja arkkitehti- ja erityisosaajaverkosto yhdistettynä vahvaan paikallistuntemukseen ja hyviin viranomaiskontakteihin tuo olennaista etua. Kun kyse on asemakaavasta, asuinalueesta, koulusta, sairaalasta, liikerakentamisesta, pihasuunnittelusta, hotellista, toimistorakennuksesta, sisustusarkkitehtuurista tai vaikkapa monitoimiareenasta, on Arcossa vaadittava osaaminen ja resurssit. Tekijät voivat keskittyä itselleen kiinnostavimpiin osa-alueisiin ja inspiroitua uuden oppimisesta.

Juuremme

ARCO Architecture Company sai alkunsa vuonna 2021, kun kolme pitkään alalla toiminutta suomalaista arkkitehtitoimistoa Aihio Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Soini & Horto Oy ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy liittyivät yhteen. Tarina sai pian jatkoa kun Schauman Arkkitehdit Oy sekä Avario Oy liittyivät joukkoon muodostaen Arcona uuden yhteisön, tuoden yhteen vahvat asiakkuudet, eri toimistojen erityisosaamisen ja ainutlaatuisen hankeportfolion.

Tiimi

Arcon asiantuntijat toimivat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Tutustu Arcon tiimiin