Finnoon matroona - maisema

Merellistä asumista palvelujen äärellä

Maisema

Sijainti
Finnoo, Espoo

Tilaaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi

Vuosi
2021-

Espoon Finnoon alueen kehitys uuden metroaseman ympäristön keskuksena on käynnissä. Nykyisen väljän pienteollisuus- ja liiketoiminnan alueelle ollaan rakentamassa tiivistä asuinaluetta.

Asuminen sijoittuu kohteessa neljään tornitaloon ja yhteen lamelliin. Koko piha-alue sijaitsee kannella pysäköintihallin päällä.

Työn haasteena on ollut laajalle aluerakentamishankkeelle tyypillisesti vaiheistamisen vaikutukset pihan toimintojen, huollon ja kulkureittien muotoilulle. Lisäksi laaja kansipiha ja ympäröivien katujen suuret korkeusvaihtelut ovat vaatineet tarkkuutta ja oikea-aikaisuutta arkkitehtisuunnittelun, pihasuunnittelun, hulevesien käsittelyn, talotekniikan ja katusuunnittelun yhteensovitukselta.

Kokonaisuus on hallittu ajantasaisen pihasuunnitelmamallin avulla. Näin yhteensovitusta ollaan voitu tehdä havainnollisesti suunnittelun edetessä ja varmistua ratkaisujen toimivuudesta vaativassa ja vaiheittain etenevässä kokonaisuudessa.