Muura, läntinen 1 & 2

Kävelykaupunkia uudistuvaan Muuran alueeseen

Kaupunkisuunnittelu Maisema

Sijainti
Aviapolis, Vantaa

Tilaaja
Sagax Oy (eteläinen alue), Logicor Oy (pohjoinen alue), Ramboll

Laajuus
143 000 kem²

Vuosi
2022

Alue sijaitsee Aviapoliksen eteläpuolella lentokentän läheisyydessä. Arco vastasi hankkeen kaavaluonnosvaiheesta.

Suunnitelma käsittää pääosin teollisuuden ja logistiikan alueen muuttamisen asumiselle ja työpaikkarakentamiselle. Lisäksi alueelle suunnitellaan koulu- ja päiväkotirakennukset. Alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen: pohjoiseen asumisen ja työpaikkarakentamisen alueeseen, eteläiseen asuinalueeseen sekä alueiden väliin jäävään oppimisen kortteliin.

Suunnittelualue rajautuu idässä Toinensavu -kokoojakatuun ja Plootukallioon, lännessä teollisuuden ja logistiikan kortteleihin, pohjoisessa Tikkurilantiehen ja etelässä Virkatiehen. Suunnittelualue on osa Muuran kaupunkikylät 1 ja 2 kaava-aluetta.

Alueen korttelirakenne on suunniteltu siten, että alueelle syntyy mielenkiintoinen kävely-ympäristö. Hyvin palveleva joukkoliikenne tukee elävän kävelyalueen syntymistä. Alueelle pääse junalla, raitiovaunulla sekä busseilla. Pysäköinti on toteutettu keskitetysti pysäköintitaloilla.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota viihtyisän katutilan ja kotoisan asuinalueen muodostumiseksi. Kävelykadut ovat vehreitä ja laadukkaita ja vihreys näkyy korttelipihoilla ja katoilla. Alueen keskelle on muodostettu sekä itä-länsi että pohjois-eteläsuuntaiset puistoyhteydet, mitkä tukevat alueiden välillä liikkumista pyöräillen ja kävellen.

Alueen pääasiallinen kattomuoto on harjakatto, mitä on varioitu siten, että ullakkotiloja voidaan ottaa asuinkäyttöön. Korttelin keskellä on tasakattorakennuksia, joiden kattopinnat ovat joko terasseja tai maisemakattoja.

Alueen väritys ja materiaalit peilaavat alueelle valittuja väriteemoja. Julkisivuissa käytetään väriteeman mukaisia sävyjä ja painotetaan luonnollisten materiaalien kuten tiilen käyttöä.

Kaupunkikuvalliset periaatteet korttelien massoittelusta, sävyistä ja materiaaleista, parveke- ja arkadiratkaisuista, aktiivisesta kivijalasta sekä toimintojen sijoittumisesta tukevat lentokenttäkaupungin tavoitteita.