Keilaniemen Portti - maisema

Toimisto- ja liiketilakiinteistön maisemasuunnittelu

Maisema

Sijainti
Espoo

Tilaaja
Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Vuosi
2018-

Suunnittelemme Espoon Keilaniemeen puista toimistorakennusta ja sen ympäristöä. Maisema-arkkitehti on ollut mukana hankkeen alusta alkaen ja kokonaisuutta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä arkkitehdin kanssa.

Yksi hankkeen suurimmista haasteista oli rakennuksen sovittaminen ahtaalle tontille, joka vaati tarkkaa työskentelyä 3d-mallin avulla sekä uudelleen järjestelyjä tie- ja katualueilla. Onnistuimme mallin avulla todistamaan, ettei viereisten tonttien toiminnallinen laatu heikkene.

Maisema nivoutuu rakennukseen kokonaisvaltaisesti. Kalteva viherkatto kattoterasseineen tekee luontoyhteydestä sekä näkyvän että koettavan. Terasseilta avautuu näkymiä Espoon saaristoon, josta myös maisemasuunnittelun materiaali- ja kasvillisuuspaletti on saanut inspiraationsa.