Metsolan alakoulu

Kestävää rakentamista ja monipuolisia opetustiloja Helsingin Pakilassa

Oppiminen Kilpailut ja tunnustukset

Sijainti
Itä-Pakila, Helsinki

Tilaaja
Helsingin kaupunki

Laajuus
3 580 brm²

Vuosi
2022

Modernia arkkitehtuuria, kestävää rakentamista ja monipuolisia opetustiloja tarjoava koulurakennus tarjoaa oppimisympäristön 360 oppilaalle.

Metsolan alakoulu avautui Helsingin Pakilaan vuoden 2023 alussa. Rakennus on kaksivaiheisen kilpailullisen neuvottelumenettelyn tulos. Arviointikriteereinä olivat toiminnalliset ominaisuudet, kaupunkikuva ja arkkitehtuuri, tekniset ominaisuudet ja elinkaarikestävyys sekä vuokrahinta. Erityistä huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuteen ja elinkaarikestävyyteen.


Koulurakennuksessa on yhteensä 3600 neliötä kahdessa kerroksessa. Oppimisen tilat on jaettu rakennuksessa kolmeen toiminta-alueeseen, monenlaisten oppimistilanteiden mahdollistamiseksi. Kouluun suunniteltiin myös liikuntasali ja taito- ja taideaineille tarkoitettu oma alueensa. Koulun pihan korkeuseroja hyödynnettiin eri toimintojen suunnittelussa ja välituntipiha suunniteltiin tukemaan eri-ikäisten oppilaiden liikkumista ja leikkimistä.

Puuverhoillun rakennuksen pitkät räystäät ja räystästä kannattelevat korkeat pilarit luovat koululle omaleimaisen ulkoasun. Puuverhous on pääosin valkoinen ja sisäänkäyntejä on korostettu luonnollisen värisellä kuultokäsittelyllä. Julkisivun värit jatkuvat ulkoa sisälle luoden rakennukseen harmonisen värimaailman.

Puun käyttö sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ohjasivat hankkeen suunnitteluprosessia ja kohteelle haetaan RTS-ympäristösertifikaattia.