Arkkitehtisuunnittelun taidonnäyte, case Scandic Grand Central – hallintorakennuksesta hotelliksi

Toimimme pääsuunnittelijana Eliel Saarisen alun perin suunnitteleman, vuonna 1909 valmistuneen ja 1936 laajennetun Helsingin rautatieaseman hallintorakennuksen muuttamisessa kansainvälisen tason hotelliksi.

Toimimme pääsuunnittelijana Eliel Saarisen alun perin suunnitteleman, vuonna 1909 valmistuneen ja 1936 laajennetun Helsingin rautatieaseman hallintorakennuksen muuttamisessa kansainvälisen tason hotelliksi. Rakennus, joka on vanhin osa päärautatieaseman kokonaisuutta, on kiinteästi asemaan liittyvä, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. Arkkitehtisuunnittelu ja ideointi aloitettiin jo vuonna 2016 ja hotelli valmistui tammikuussa 2021.

Suunnittelun aloituspalaveri rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijan sekä NCC:n kanssa pidettiin 11.10.2017. Suunnitelma koostui olemassa olevan, Eliel Saarisen suunnitteleman vanhan hallintorakennuksen muutostyöstä sekä uudisrakennusosasta. Uudisosasta järjestettiin syksyllä 2017 kutsukilpailu, jonka voitti Futudesign Oy. Saarisen alkuperäinen umpikorttelisuunnitelma täydentyi vihdoin toteutetun suunnitelman myötä, kun Kaisaniemen puiston puoleinen uudisrakennus liittää yhteen rakennusten pohjoispäädyt.

Lupavaiheessa viranomaiset määrittelivät korjauksen vaativuustasoksi poikkeuksellisen vaativa. Korjaus- ja uudisosan pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Matti Linko ja korjausosan vastaavana rakennussuunnittelijana arkkitehti Minerva Ahokanto. Uudisosan suunnittelusta vastasi arkkitehti Aleksi Niemeläinen Futudesignilta. Toteutimme arkkitehtisuunnittelua tiiviinä ryhmätyönä; suunnittelutiimin muodostivat projektin ideointivaiheessa Sami Horto ja Teemu Asikainen ja toteutusvaiheessa Matti Linko, Minerva Ahokanto, Mikko Tuomisto, Mikko Nieminen ja Hanna Jalassola.

Helsingin päärautatieasema on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1 ja lisäksi 28.8.2018 vahvistetulla valtioneuvoston suojelupäätöksellä. Hallintorakennuksessa suojelu koskee ulkoarkkitehtuurin ja rakennusrungon lisäksi sisätilojen käytävä- ja aulatiloja sekä porrashuoneita. Myös rautatiehallituksen istuntosali ja ylimmän johdon huoneet ovat suojeltuja. Arkkitehtisuunnittelusta vastasimme luonnollisesti yhteistyöstä Museoviraston kanssa. Työmaa perehdytettiin kohteen suojeluvaatimuksien huomioimiseen 9.10.2018. Työmaan kanssa pidettiin säännöllisiä katselmuksia noin kahden viikon välein ja muistioita kertyikin projektin aikana peräti 42 katselmuksesta. Arkkitehtisuunnittelun suurimmaksi haasteeksi muodostui eri tahojen hankkeeseen liittyvien tahtotilojen sovittelu. Tavoitteena oli saada kaikkien toiveet toteutetuksi, kuitenkin rakennuksen alkuperäisen arvokkuuden säilyttäen.

Hallintorakennuksen suojeltavat käytävätilat ja porrashuoneet asettivat vaatimuksen koko suunnittelulle. Rakennuksen järjestelmällinen ikkunajako soveltuu hyvin hotellihuoneille, mutta suojelluilla käytävillä olevat ovet eivät noudata ikkunoiden jakoa, eivätkä myöskään päällekkäiset kerrokset ole samanlaisia. Hotellihuoneiden vaatima tekniikka sovitettiin yksilöllisesti kunkin kerroksen käytävän molemmin puolin. Käytävällä olleesta ovesta kuljetaan paikoitellen useampaan eri huoneeseen.

Hallintorakennuksen pääsisäänkäyntiin saatiin palautettua alkuperäinen tunnelma poistamalla pyöreässä aulassa ollut massiivinen vastaanottotiski. Ensimmäinen kerros ei ollut muutenkaan enää alkuperäisessä tilajaossa, joten siellä voitiin antaa sisustussuunnittelulle enemmän vapautta. Vastaanottotilojen, baarien, ravintoloiden ja kokoustilojen palo-, ääni- ja lvis-tekniikka haastoi kaikki suunnittelijat ja toteuttajat.

Pintarakenteiden purkujen yhteydessä löydettiin ensimmäisen kerroksen juhlatilan alueelta alkuperäistä lattiaa. Se on säilytetty uusien lattiapintojen alla ja sitä jätettiin osin myös näkyviin. Ensimmäisessä kerroksessa on näkyvissä erilaisia pilarien kapiteeleja. Osa pilareista ja kaariaiheista paljastui uudempien seinärakenteiden purkamisen yhteydessä. Väritutkimusten yhteydessä löytyi viitteitä vanhoista seiniin maalatuista opasteteksteistä, joita otettiin esiin toisen kerroksen kokoustilojen edustalla. Lisäksi seinäpinnoille jätettiin esiin väritutkimuksissa tehtyjä esiin ottoja. Suurin esille jätetty alue on juhlatilan seinällä. Porrashuoneissa säilytettiin aiempien väritutkijoiden tulkinta alkuperäisistä koristeaiheista.

Julkisivutelineiden purkamisen jälkeen oli helpottavaa huomata suojeluarvojen toteutuneen; vaikka koko ulkokuori oli korjattu, ulkona ja sisällä tapahtunutta suurta muutosta ei voinut havaita. Kuitenkin kaikki rakennuksen julkisivut ja ikkunat oli kunnostettu perinpohjaisesti. Julkisivun värisävyssä noudatettiin päärautatieaseman hiljattain uusitun länsisiiven sävyä, muutoin julkisivuvärityksen pohjalla käytettiin väritutkimuksia. Uusi talotekniikka ahdettiin vanhaan ullakkotilaan kantavien rakenteiden väliin. Vesikate uusittiin alkuperäisen rimakatteen mukaan, missä ylimmän kerroksen kaari-ikkunoiden peltiliitokset haastoivat asentajaa. Tekniikan uudet asennukset vesikatolle pakotettiin sisäpihan puolelle.

Suurimmat ulkopuolen muutokset verrattuna lähtötilanteeseen näkyvät sisäpihalla. Pihalta purettiin vanha lämpökeskus ja autotalli. Entinen huoltopiha on nyt Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy:n suunnitelman mukaan toteutettu puistopiha. Pihajulkisivun alkuperäisten ikkunoiden paikoille pääportaan molemmin puolin suunniteltiin uudet sisäänkäynnit. Tasoero Läntiseltä Teatterikujalta porttikongin kautta muokattiin sopivaksi esteettömälle liikkumiselle. Vastaanottoaulan sisäänkäyntiä korostettiin uudella katoksella ja ravintola-aluetta laajennettiin lasisella talvipuutarhalla ja ulkoterassialueella. Pihan katokset ja kaiteet suunniteltiin mustaksi maalatusta teräksestä.

Aiemmin virastokäytössä toiminut, vain pienen ihmisjoukon työpaikkana toiminut arvorakennus on nyt kaikille avoin hotelli. Hotelliin meistä jokaisella on mahdollisuus mennä majoittumaan, kokoustamaan, illastamaan tai vaikka vain baariin drinkille ihastelemaan upeasti uudistettua, historiallista rakennusta. Scandic Grand Central Helsinki juhli avajaisiaan 15.4.2021.

Arkkitehdit Minerva Ahokanto ja Matti Linko

Kuva: Mikael Lindén