Cabriolet voittoon autotalon arkkitehtuurikutsukilpailussa

Helsingin Kampissa sijaitsevan Autotalon laajennuksen kovatasoisessa kilpailussa voittajaksi valittiin Arcon ehdotus Cabriolet. Tehtävänä oli suunnitella lisärakennus sekä koko korttelin maantasokerroksen ratkaisut.

Cabriolet on Kampin pohjoinen portti ja ympäröivän kaupunkirakenteellisen sommitelman yhdistäjä. Jäntevä muoto omaa vahvan tunnistettavuuden ja asettuu luontevasti kauko- ja lähinäkymien päätteeksi. Autotalon City-korttelin toiminnalliseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen se luo elävöittävän 2020-luvun kerrostuman.

Viisi kaupunkikuvallista periaatetta:

1. Säilyttää Autotalon neljän tornin suurmuoto itsenäisenä olemalla dynaamisessa vuoropuhelussa Tennispalatsin ja tulevan Hyvinvointikeskuksen kaarevien muotojen kanssa.

2. Pidättäytyä Töölön ja Eteläisen Rautatiekadun räystäskoroissa, sovittautua Autotalon podestin korkeuteen ja huomioida Eteläisen Rautatiekadun rakennusten julkisivulinja.

3. Mahdollistaa Autotalon tornien toimivuus ja pitkät näkymälinjat sekä säilyttää korttelin vinottaisnäkymät.

4. Luoda ehyt kokonaisuus uudisrakennuksen julkisivuratkaisuista yhdessä Autotalon rasterijulkisivujen kanssa.

5. Täydentää Kampin aukioiden sarjaa Autotalon pääsisäänkäyntien kohdilla ja aktivoida maantasokerros monipuoliseksi osaksi Kampin jalankulkukeskustaa.

Yhteystiedot

Tom Cederqvist

Architecture Director, Partner