Kouvo arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi on valittu ARCOn kilpailuehdotus Kouvo. Ehdotus on toteutettu yhteistyössä Haworth Tompkinsin kanssa.

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: sopivuus ympäröivään kaupunkikuvaan, uuden ja vanhan rakentamisen onnistunut yhdistäminen sekä rakennussuojelu, teatteritoiminnan vaatimusten huomioiminen, arkkitehtuurin korkeatasoisuus, tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, ympäristö- ja energiatehokkuus, teknistaloudellinen toteutettavuus, toimintojen sijoittuminen tontille ja ulkotilat, logistiikka- ja liikenneratkaisut sekä pysäköintiratkaisut.

Voittaneesta Kouvosta todetaan ehdotuskohtaisessa arvostelussa muun muassa seuraavaa: 

Kaupunkikuvalliset ratkaisut: Ehdotuksen strategiana on purkaa nykyinen teatteri, mutta rakentaa uusi teatteri samaan paikkaan noudattaen vanhoja periaatteita. Kuntotalo katujulkisivuineen on säilytetty ja rakennus muutettu sisältä teatterikäyttöön. Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus on moderni, mutta kunnioittaa paikan alkuperäisiä oivalluksia ja henkeä.

Arkkitehtuuri: Ehdotus luo uutta vetovoimaista arkkitehtuuria, joka inspiroituu juurista. Kokonaissommitelma on alkuperäisen kaltainen, mutta yhdistää siihen uusia ja vanhoja osia. Uudelle teatterille muodostuu vahva oma Kouvolaan liittyvä identiteetti. Rakennus on kutsuva ja avoin, ja sisätilojen ja julkisivujen arkkitehtuuri nivoutuu yhteen kokonaisuudeksi. Kupari on sopiva materiaali pysyvälle julkiselle rakentamiselle.

Toiminta: Uusi iso sali on sijoitettu uudisrakennukseen, mikä on teatterin toiminnan kannalta hyvä periaate. Nykytilanteeseen verrattuna sali on käännetty – 1950-luvun alkuperäisten kilpailupiirustusten mukaisesti – 90 astetta. Osa katsomosta on sijoitettu kaarevalle parvelle. Uusi pieni sali on rakennettu Kuntotalon sisään.
Suunnitelma on teatterina erittäin toimiva ja näyttämöiden taka- ja sivutilat ovat ihanteelliset. Logistiikan ja huollon periaatteet ovat toimivia. Yleisötila on väljä, selkeä ja korkea. Lämpiöstä on hyvät näkymät eri ilmansuuntiin ja kohti kaupunkia. Ravintola aukeaa sisääntuloaukealle, voi toimia itsenäisesti ja sen terassi on hyvässä paikassa. Yleisötiloja voi hyödyntää tarjoilu-, näyttely- ja tapahtumakäyttöön.
Rakennusajan vaiheistus on suunniteltu niin, että teatterin toiminta voi jatkua keskeytyksettä.

Kestävä kehitys: Kuntotalo voidaan korjata uuteen käyttöön ja uusi teatteri on tilatehokas ja toimiva. Tämä maksimoi kokonaisuuden elinkaaren. Uudisrakennuksessa esitetään käytettäväksi pitkäikäisiä ja hiilijalanjäljeltään pieniä materiaaleja kuten massiivipuuta, kuparia ja tiiltä.

Rakennushistorialliset arvot: Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus kunnioittaa nykyisten rakennusten rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

Yhteystiedot

Arndt Heinzmann

Architecture Director, Partner