Lyyra valittiin Tekla BIM Awards Suomi 2023 -kilpailun voittajaksi

Suomen Tekla BIM Awards 2023 -kilpailun voittajaksi valittiin Helsingin itäisen kantakaupungin uusi maamerkki palvelukeskus Lyyra. Kilpailun tulokset julkistettiin Espoossa 15.6.2023. Lyyra-hankkeessa oli tietomallinnusta ja mallista saatavaa tietoa viety monipuolisesti käyttäjän tasolle asti.

Tämän vuoden kilpailun voittaja, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Ylva-konsernin rakennuttama Lyyra kortteli on hankkeena erittäin vaikuttava. Kolmen rakennuksen kokonaisuuden sijoittaminen keskustaan vaati huolellista koordinaatiota suunnittelun ja vaativan rakennusympäristön välillä. Rakennuksesta tehtiin useita luonnosmalleja, jotta monimuotoinen geometria saatiin sovitettua ja logistiikan tarpeet otettua huomioon. 

Tietomalliyhteensovitus ja -koordinointi oli oleellinen osa suunnitteluprosessia toteavat suunnittelutiimin jäsenet. Tom Cederqvist, Juhani Suikki, Unnu Vaara, Pirkko Laitinen, Ari Sahlman yhdessä tietomallikoordinaattorin ja muiden suunnittelijoiden kanssa huolehtivat yhteensovituksen toteutumisesta.

Teklan tiedotteesta:

”Suunnittelun yhtenä erityispiirteenä oli se, että rakennusosatoimittaja Peikko oli Tekla Model Sharing -mallin sisällä toisen organisaation mallissa. Tietomalleja käytetään myös vuokrauksen apuna sekä kommunikointiin eri sidosryhmien kanssa, ja lopuksi tietomalli luovutetaan kiinteistön ylläpidon käyttöön. Hankkeessa tavoiteltiin mahdollisimman lyhyttä läpivientiaikaa, minkä vuoksi käytettiin mm. tahtituotanto ja lean-menetelmiä. 

Työmaa oli keskellä kantakaupunkia, mikä teki logistiikasta haastavaa. Toimitukset hoidettiin välivarastojen kautta ja materiaaleja tuotiin työmaalle vain tarpeen mukaan. Laserkeilausaineistoa on hyödynnetty suunnittelun lähtötietojen lisäksi myös työmaalla tietomalliin vertaamalla. Hankkeessa tehtiin erittäin paljon metron rakenteiden sekä louhintojen keilauksia, jotta varmistettiin rakennuksen turvallinen rakentaminen ilman metroliikenteelle koituvia häiriöitä. Kaikilla työmaan osapuolilla on ollut käytettävissä ajantasaiset toteutuspiirustukset ja tietomallit mobiililaittellaan.

Toteutukseen osallistuneen henkilöstön yhdenvertaisuus ja mukaanotto on toteutettu esimerkillisellä tavalla, mm. Lyyran 2019 inklusiivinen työmaa -hankeen avulla. Kestävä kehitys on otettu monipuolisesti huomioon hankkeen alusta asti ja sille on haettu Leed Platinum ja Well-sertifikaattia. Taloteknisissä ratkaisuissa on pyritty tehostamaan energiankierrätystä ja tietomallien avulla tehtävien energiasimulointien avulla saadaan jäähdytyksen ja lämmityksen tarve optimoitua oikein. Työmaalla rakennusjätteen kierrätysprosentti oli 95 %.”

Hankkeen tietomallikoordinaattori, Tero Pulkkinen:

”Useita erilaisia toimintoja sisältävä hybridihanke on tuonut suunnitelmien yhteensovitukseen monta eri tarkkuustasoa. Liiketilojen osalta suunnitelmissa on paljon erilaisia haasteita, joita ei asunnoissa ja toimisto-osassa ole tarvinnut huomioida. Oman erityispiirteensä hankkeelle on tuonut yhteensovitus olemassa oleviin metron tiloihin ja koko rakennuksen läpi vesikatolle on järjestetty reittejä metron jäteilmahormeille.

Tietomallikoordinoinnin näkökulmasta hanke on ollut haastava matalan kerroskorkeuden takia. Vaikka kyse on uudisrakentamisesta, on kerroskorkeudet esim. asuntojen osalta 3000 mm, hotellin osalta 3300 mm ja liiketilakerroksissa 3600 mm. Tämä on aiheuttanut talotekniikka-asennusten tarkkaa yhteensovittamista ja useita palavereja kaikkien suunnittelualojen välillä. 

Tietomallit toimivat projektissa suunnittelijoiden kommunikoinnin apuna. Tietomallipohjaisen yhteistyön avulla suunnitelmista saatiin ristiriidattomat oikea-aikaisesti. Työmaalla talotekniikan rakennusosien asennukseen käytettävä aika vähenee oleellisesti, kun kaikki asennukset onnistuvat kerralla oikein ja säästytään vääristä asennuksista johtuvilta purkutöiltä. Yhdistelmämalli toimi myös urakoitsijoiden työn ja asennusjärjestyksen suunnittelun apuna. Rakentamisen kiireisessä aikataulussa pysymisessä tietomalleilla on merkittävä rooli nykyaikaisella työmaalla.” Tero Pulkkinen, ARCO Architecture Company

Suomen Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosien 2023 ja 2024 kilpailuista osallistuvat Tekla Global BIM Awards 2024 -kilpailuun, joka järjestetään joka toinen vuosi

Tuomaristossa oli mukana Janne Tähtikunnas (RIL), Timo Koivisto (Teräsrakenneyhdistys), Timo Lehtoviita (Lab-ammattikorkeakoulu), Tapio Kivistö (Rakennuslehti) ja Jukka Suomi (Trimble).

Lue lisää hankkeestahttps://www.arco.fi/projektit/lyyra/

Yhteystiedot

Tom Cederqvist

Architecture Director, Partner

Tero Pulkkinen

Senior Construction Architect, BIM Specialist