Kivistön palvelukeskittymän avajaiset

Kauppakeskus KIVIS avaa ovensa yleisölle 5.10.2023.

Suunnittelemamme Kivistön palvelukeskittymä vastaa asukkaiden huutoon alueen palveluiden puutteesta. Kivistön asukkaille toteutettiin peruspalvelut tarjoava palvelukeskus, johon sijoittuu päivittäistavarakauppoja, terveyskeskus, hammaslääkäriasema, kirjasto, nuorisotilat, ravintoloita, kuntosali, linja-autoasema terminaalikatoksineen, sekä muita peruspalveluita ja myymälöitä.

Ehdotuksen arkkitehtuuri perustuu kokoavaan suureen katokseen ja sen alla oleviin pienempiin rakennusosiin, joissa jalankulkijan tasolla suuret näyteikkunat ja lämpimän sävyinen, umbra-käsitelty julkisivubetoni vuorottelevat. Ylemmissä kerroksissa on julkisivua käsitelty voimakkaan kolmiulotteisesti muodostamaan reilua kontrastia maantason näyteikkunajulkisivun kanssa. Sisäänkäynnit on sijoitettu jalankulkureittien solmukohtiin ja niitä on korostettu muusta julkisivusta erottuviksi. Kaikki sisäänkäynnit avartuvat korkeiksi tiloiksi, joita on korostettu myös valotaideteoksilla; aurinko, tuuli ja vesi.

Palvelukeskittymän kaupunkirakenteellinen ratkaisu muodostaa ympärilleen eri tyyppisiä kaupunkitiloja. Pohjoispuolelle rajautuu joukkoliikenteen terminaalialue. Itäpuolelle muodostuu oleskeluun painottuva kaupunkitila, jonka kautta jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Kivistön pohjoisosista kohti etelää saavat luontevan jatkumon.

Pääosa pysäköintipaikoista ja osa pyöräpaikoista on sijoitettu alimpaan kerrokseen ja samalla tasolla sijaitsevaan pihapaikoitukseen rakennuksen eteläpuolelle.

Lastaus- ja huoltoalueet on sijoitettu mahdollisimman lähelle ympäröivää katuverkkoa. Ratkaisulla on minimoitu risteävää asiakas- ja huoltoliikennettä. Huoltopiha on integroitu luontevaksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

Seuraavien vaiheiden toteuttaminen on huomioitu suunnitelmassa joustavaksi ja nämä voidaan liittää luontevaksi osaksi palvelukeskusta joko suoraan tai siltayhteyksien kautta.

Ympäristö ja kestävän kehityksen teemat ovat olleet läheisesti mukana kohteen suunnittelussa ja kohteelle on haettu LEED-ympäristösertifikaattia, jonka tavoitetasona on GOLD.

Kohteen energialuokka on A. Ratkaisussa on hyödynnetty energiatehokkaiden vaipparakenteiden ja taloteknisten järjestelmien lisäksi mm. katoille sijoitettuja aurinkopaneeleja. Lämmityksessä ja jäähdytyksessä on hyödynnetty geoenergiakentästön lämpökaivoja.

ARCO vastasi kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta, sekä BIM-koordinoinnista.

Tilaaja: Lehto tilat / EQ
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: ARCO Architecture Company
BIM-koordinointi: ARCO Architecture Company
Valotaide: Ramboll Valostudio
Vuosi: 2023
Laajuus: 24 453 brm²
Sijainti: Kivistö, Vantaa