Tampereen Kansi & Areena on voittanut vuoden 2022 Tekla BIM Awardsin sekä yleisöäänestyksen

Kohteen palkintoperusteluissa nostettiin esille, kuinka innovatiivisesti ja laajasti tietomallinnusta on käytetty läpi projektin kulun.

Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosien 2021 ja 2022 kilpailuista osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään Tekla Global BIM Awards 2022 -kilpailuun.  

Tämän vuoden Suomi ja Baltia -kilpailun voittaja Tampereen Kansi ja Areena on erittäin monipuolinen projekti haastavalla paikalla. Tietomallinnusta oli käytetty todella innovatiivisesti ja laajasti läpi koko projektin. Kaikki hankkeen suunnittelualat mallinsivat ja myös sidosryhmätyö mallien avulla oli erittäin laajaa. Työmaalla oli panostettu työturvallisuuteen, siellä oli käytetty simulointia ja reaaliaikaista etenemisen seurantaa toteutettiin mallintamisen kautta. Näistä saatua tietoa käytettiin eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisessa. Työmaalla piti myös ottaa huomioon rakennuksen alla kulkeva junaliikenne. Hankkeessa oli toteutettu InfraBIMin mukainen lähtötietomalli, joka sisälsi kaiken saatavissa olevan lähtötiedon alueesta. Infra- ja liikennesuunnittelu oli toteutettu monipuolisesti ja  liikennejärjestelyiden osalta oli käytetty simulointeja. Kestävä kehitys oli huomioitu projektissa monella tapaa, kuten lauhdelämmön talteenottojärjestelmällä ja aurinkokeräimillä. Merkittävin ratkaisu on oman parkkihallin rakentamatta jättäminen, julkista liikennettä suosien. Hanke on myös arkkitehtoonisesti merkittävä kohde, jonka veistoksellinen muoto sopii paikkaan hienosti.

Lue lisää