Projektit  |  Koulutus

Aurum

Aurum on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin uusi monikäyttäjärakennus. Rakennuksen design ja toteutus saavuttivat Excellent-tason BREEAM® -ympäristöluokituksen. Lisäksi Aurum palkittiin vuoden 2022 good design award -palkinnolla.

Vuosi
2021

Laajuus
23 000 brm²

Sijainti
Turku

Tilaaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Urakoitsija
Skanska

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö

Aurum on kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön Turun Tuomiokirkon läheisyyteen
valmistunut Åbo Akademin ja Turun yliopiston uusi monikäyttäjäuudisrakennus. Aurumin pääkäyttäjiä ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos.

Aurumin pääsisäänkäynti

Monikäyttöisyys

Aurumin tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen monikäyttöisyyteen sekä synergiaan eri toimintojen ja käyttäjien välillä. Rakennuksen läpi kulkeva korkea yhteiskäyttöinen ja
kohtaamispaikkana toimiva valoaula yhdistyy ylemmissä kerroksissa yhdyskäytävin muuhun yliopistokampukseen.

Laboratoriot ja erityissuunnittelu

Aurumissa on paljon poikkeuksellisia opetuskäytön tiloja, joiden suunnittelussa on tarvittu rautaista erityisosaamista. Rakennus pitää sisällään 8 300 m² tutkimus- ja opetuslaboratorioita, 200 m² radionuklidilaboratoriota, 3 400 m² oppimistyöympäristöjä sekä 5 500 m² minitilatyöympäristöjä. Opetustilojen lisäksi rakennuksesta löytyy ravintola- ja liikuntatilat.

Yhteistyö

Yliopistohankkeet ovat monitahoisia ja monimuotoisia hankkeita, jossa yhteistyöllä on suuri merkitys. Hankkeen suunnittelussa korostui erityisesti käyttäjälähtöisyys ja -yhteistyö, jonka tuloksena saatiin tuotettua muun muassa uusi tilatehokas laboratoriokonsepti sekä erilaisia kohtaamista ja yhteiskäyttöä tukevia oppimis- ja työympäristöjä. 

Yhteistyötä tehtiin myös Turun rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja Museoviraston kanssa. Näin verrattain suuri rakennusmassa ja kaikki toivotut toiminnot aina laboratorioista ravintolatiloihin onnistuttiin sovittamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.  

Hankkeen tilaaja palkitsi Arcon Hyvän rakentamisen kohde 2021 -kunniakirjalla, jossa korostettiin muun muassa toteutunutta loistaavaa yhteistyötä ja henkeä. 

Sisustussuunnittelu

ARCO vastasi hankkeessa myös rakennuksen sisustussuunnittelusta aina neuvotteluhuoneiden kalusteista opastekylttien suunnitteluun asti.

Kestävä kehitys

Aurumissa kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus onnistuttiin ottamaan huomioon suunnitteluratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa, ja valmistusmishetkellään Aurum olikin esimmäinen yliopistorakennus Suomessa, joka on saanut BREEAM Excellent -tason ympäristösertifikaatin. Lisäksi Aurum -rakennusta halkova pääaula puurimapintoineen palkittiin Good Design Award 2022 -palkinnolla Environment -kategoriassa. 

Aurum-hanke pohjautuu kampusvisiotyöhön, joka on osa Suomen Yliopistokiinteistöjen ja yliopistojen kampusstrategiaa.