Aurum

Turun Yliopiston ja Åbo Akademin uusi rakennus useille käyttäjille

Oppiminen

Sijainti
Turku

Tilaaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Laajuus
23 000 brm²

Vuosi
2021

Palkinnot
2022 Good Design Award, Hyvän rakentamisen kohde 2021 - kunniakirja

Sertifioinnit
BREEAM Excellent

Rakennuksen design ja toteutus saavuttivat Excellent-tason BREEAM® -ympäristöluokituksen. Lisäksi Aurum palkittiin vuoden 2022 Good Design Award -palkinnolla.

Aurum on kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön Turun Tuomiokirkon läheisyyteen valmistunut Åbo Akademin ja Turun yliopiston uusi monikäyttäjäuudisrakennus. Aurumin pääkäyttäjiä ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos.

Aurumin tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen monikäyttöisyyteen sekä synergiaan eri toimintojen ja käyttäjien välillä. Rakennuksen läpi kulkeva korkea yhteiskäyttöinen ja kohtaamispaikkana toimiva valoaula yhdistyy ylemmissä kerroksissa yhdyskäytävin muuhun yliopistokampukseen.

Yliopistohankkeet ovat monitahoisia ja monimuotoisia hankkeita, jossa yhteistyöllä on suuri merkitys. Hankkeen suunnittelussa korostui erityisesti käyttäjälähtöisyys ja -yhteistyö, jonka tuloksena saatiin tuotettua muun muassa uusi tilatehokas laboratoriokonsepti sekä erilaisia kohtaamista ja yhteiskäyttöä tukevia oppimis- ja työympäristöjä.

Yhteistyötä tehtiin myös Turun rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja Museoviraston kanssa. Näin verrattain suuri rakennusmassa ja kaikki toivotut toiminnot aina laboratorioista ravintolatiloihin onnistuttiin sovittamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön. Hankkeen tilaaja palkitsi Arcon Hyvän rakentamisen kohde 2021 -kunniakirjalla, jossa korostettiin muun muassa toteutunutta loistaavaa yhteistyötä ja henkeä.

Vastapainona tekniselle laboratoriorakennukselle on tiloissa käytetty aitoja materiaaleja: betonia ja puuta. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen monikäyttöisyyteen sekä synergiaan eri toimintojen ja käyttäjien välillä.

Sisustussuunnittelu käsitti pintamateriaalit, kiinto- ja erikoiskiintokalusteet, työ- ja oppimisympäristökonseptit, irtokalusteet kilpailutuksineen sekä opastesuunnittelun. Pintamateriaalisuunnittelun erikoispiirteinä kohteessa oli laboratorioiden teknisesti vaativien pintojen määrittely.

Aurumin sisustus muodostaa ehjän taiteellisen kokonaisuuden rakennuksen arkkitehtuurin kanssa. Aurum -nimi toimi inspiraationa messingin hillittyyn käyttämiseen rakennusheloissa, kalusteissa sekä opasteissa ja lasiseinäteippauksissa.

Aurumissa on paljon poikkeuksellisia opetuskäytön tiloja, joiden suunnittelussa on tarvittu rautaista erityisosaamista. Rakennus pitää sisällään tutkimus- ja opetuslaboratorioita, radionuklidilaboratoriota, oppimistyöympäristöjä sekä minitilatyöympäristöjä. Opetustilojen lisäksi rakennuksesta löytyy ravintola- ja liikuntatilat.

Aurumissa kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus onnistuttiin ottamaan huomioon suunnitteluratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa, ja valmistusmishetkellään Aurum olikin esimmäinen yliopistorakennus Suomessa, joka on saanut BREEAM Excellent -tason ympäristösertifikaatin. Lisäksi Aurum -rakennusta halkova pääaula puurimapintoineen palkittiin Good Design Award 2022 -palkinnolla Environment -kategoriassa. Aurum-hanke pohjautuu kampusvisiotyöhön, joka on osa Suomen Yliopistokiinteistöjen ja yliopistojen kampusstrategiaa.