Eckes Granini Finland - sisustus

Mehutehtaan toimistoympäristön kokonaisvaltainen muutostyö

Sisustus

Sijainti
Pansio, Turku

Tilaaja
Eckes Granini Finland Oy Ab

Laajuus
n. 850 h-m²

Vuosi
2023

Turun Artukaisissa sijaitsevan Eckes Granini Finland Oy:n pääkonttorin toimistotilat päivitettiin sisustukseltaan nykyaikaan.

Uudet tilat palvelevat paremmin käyttötarkoitustaan ja tukevat henkilökunnan yhteisöllisyyttä.

Projektin päämääränä oli päivittää 1970-luvun toimistotilat moderniksi ja toimivaksi toimistoympäristöksi, jossa Eckes Granini Finland Oy:n strategia ja arvot näkyisivät sekä henkilökunnan yhteisöllisyyttä tuettaisiin. Uuden pohjaratkaisun punaisena lankana toimiikin uusi taukotila, joka toimii tästedes nivelkohtana kahden toimistotilan keskellä. Kohteeseen toteutettiin modulaarisilla elementeillä tiloja tilojen sisään, jolloin säästettiin aikaa niin rakennustöissä kuin pintakäsittelyissä. Siinä missä puupinnat pehmentävät vanhoja betonirakenteita ja holveja, lasipinnat päästävät luonnonvaloa tehokkaasti tilan sisälle.

Muutoskonseptin yhdeksi lähtökohdaksi valikoituivat vaivattomasti yrityksen mehutuotannossa esiintyvät tärkeimmät tuoteperheet sekä näihin käytettävät pääraaka-aineet, erityisesti suomalaiset hedelmät ja marjat. Orgaaniset lähtökohdat toistuvat niin ikään irtokalustuksessa pyöreinä ja pehmeinä muotoina neuvottelu- ja taukotiloissa. Toinen lähtökohta oli toteuttaa tilat, joita voidaan modifioida tulevaisuudessa käyttäjämäärien ja tarpeiden mukaan. Kohteessa hyödynnettiin myös olemassa olevia kalusteita, muun muassa useampi Kilta-tuoli sai uuden elämän korjattuna ja uudelleen verhoiltuna.

Suunnittelu oli tilaajaa ja tilojen käyttäjiä osallistavaa, jolloin henkilökunnan edustajat pääsivät vaikuttamaan ja kommentoimaan tilan pohjaratkaisuja sekä kaluste- ja materiaalivalintoja ennen toteutusta. Tiloihin sopivat kuva-aiheet sekä neuvottelu- ja vetäytymistilojen uudet nimet valittiin yhdessä asiakkaan edustajien kanssa.