Finnoon puukerrostalot

Puurankarakenteisilla tilaelementeillä toteutetut asuinrakennukset

Asuminen

Sijainti
Espoo

Tilaaja
Espoon Asunnot

Laajuus
5810 brm²

Vuosi
2021-

Rakennushanke sijoittuu Espooseen Finnoon kaupunginosaan puiston laidalle metroaseman tuntumaan.

Kaksi 5-kerroksisista asuinrakennusta on toteutettu puurankarakenteisilla tilaelementeillä ja hankkeen rakennuttajana on Espoon Asunnot.

Rakennukset ovat pääosin puuverhottuja ja pulpettikattoisia asuinkerrostaloja. Rakennusten yksilöllinen massoittelu, väritys ja kattomuoto on ympäristöön sopeutuva. Julkisivumateriaaliksi korttelissa 31147 on kaavassa määrätty puu.

Rakennusten sisäänvedetyt parvekkeet ovat lasitettuja ja ovat osa tilaelementtiä muodostaen teknisesti yhtenäisen julkisivuratkaisun myötävaikuttaen myös asuntopohjien toimivuuteen rytmittäen ikkuna-aukotuksen, värityksen sekä päätyjen porrashuoneiden kohdalla olevien sisäänvetojen lisäksi rakennusten suorakulmaista kokonaishahmoa. Julkisivuväritys on yksilöllinen, kummallakin rakennuksella on oma päävärinsä, joka noudattaa alueelle laadittua korttelisuunnitelmaa.