Korsholmanpuistikon silta

Projektit  |  Kilpailut

Korsholmanpuistikon silta

Korsholmanpuistikon silta luo uuden elegantin kerrostuman Vaasan identiteettiin, ilmentäen kaupungin energisyyttä ja suuntautumista tulevaisuuteen.

Kategoria
Kutsukilpailu

Vuosi
2019-

Sijainti
Korsholma, Vaasa

1404 Korsholmanpuistikon silta

ARCOn, Swecon ja Lighting Design Collectiven työryhmä voitti Vaasan Korsholmanpuistikon sillan suunnittelukilpailun 2019 ehdotuksellaan Vaaka. Nelikaistainen silta yhdistää Vaasan vanhan keskustan ruutukaava-alueen ja ratapihan toisella puolella sijaitsevan Klemettilän alueen ja siten mahdollistaa osayleiskaavan mukaisen keskustan laajenemisen koilliseen. Tavoitteena oli luoda myös maamerkki uudelle radan varren asuinalueelle ja koko Etelä-Klemettilälle.

Vaa’an meren aaltojen lailla kaareutuvien rakenteiden dynaamisuus muodostaa mieleenpainuvan ja visuaalisesti tasapainoisen kokonaisuuden niin lähietäisyydeltä kuin kaupunkirakenteen akseleitakin pitkin.

Silta on yksinkertaisuudessaan monimuotoinen ja koostuu visuaalisesti kahdesta keskenään samanlaisesta kaarielementistä ja vetotangoista. Kaukaa katsottuna sillan silhuetti vaihtelee kaarien kaltevuuden ja epäsymmetrisen sijoituksen takia katselusuunnan mukaan. Lähietäisyydeltä kaarten siroutta ja dynaamisuutta korostaa myös kolmiomainen poikkileikkausprofiili. Suunniteltu silta on keskilinjalta mitattuna 52 metriä pitkä yksiaukkoinen langerpalkkisilta. Langerpalkkisillassa kaaren vaakavoimat vastaanotetaan päällysrakenteen palkeille eivätkä kohdistu perustuksiin. Siltakaaret ovat poikkileikkausprofiililtaan kolmion muotoisia ja kannattelevat vetotangoin vinopäistä sillan kansilaattaa.

1404 Korsholmanpuistikon silta

Pitkiin näkymiin on kiinnitetty erityistä huomiota, Ratakadun molemmista suunnista radanylityspaikka on kaukaa havaittavissa ja silta muodostaa päätteen Korsholmanpuistikolle. Sillan rakenne, arkkitehtuuri ja valotaide muodostavat hallitun kokonaisuuden. Toissijaiset rakenteet kuten kaiteet, maanpinnan käsittely, valaistus ja valotaide ovat kokonaisratkaisuiltaan ja detaljeiltaan korkeatasoisia ja suunniteltu kokonaisuuden ehdoilla. Kohteen kaikkien valaistuselementtien tarkoitus on toimia identiteettiä luovana pimeän ajan kokonaisuutena. Valaistuksen avulla sillasta muodostuu olennainen näkymäpääte myös hämärällä ja olennainen osa Vaasan katukuvaa.

Ylitys- ja alituskokemus on avara ja selkeä. Näkyvyyttä rajoittavat kaiteet, aidat, valaisimet ja rakenteet ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja matalia. Sillan kallistetut kaaret muodostavat visuaalisen pergolan sillan kevyen liikenteen väylille. Sähköradan kosketussuojarakenteet ovat vaakalippoja, jotka eivät rajaa näkyvyyttä. Kevyen liikenteen väylillä ei ole reunan puolella näkyvyyttä rajaavia rakenteita, näkyvyys rataa pitkin uusille radan koillispuolisille alueille, radalle ja puistoalueille on esteetön. Leveät pyöräily- ja jalankulkuväylät ovat selkeät, turvalliset ja selkeästi rajattu ajoradasta ja erotettu toisistaan visuaalisesti. Siltakannessa on valoaukko sillan alittavan kevyen liikenteen väylän kohdalla luonnonvaloa ja integroitua funktionaalista valaistusta varten.

Sillan rakenneratkaisu on valittu sekä kaupunkikuvallisista että teknis-toiminnallisista lähtökohdista. Sillan poikkisuunnassa kallistetut kaaret ja kaarten kolmionmuotoinen poikkileikkausprofiili ja paraabelimuoto muodostavat omaleimaisen, innovatiivisen ja ainutlaatuisen siltakokonaisuuden.


Samankaltaiset projektit