Matinkartanonsilta

Vuoden sillaksi (RIL) vuonna 2019 valittu kevyen liikenteen silta

Infrastruktuuri

Sijainti
Espoo

Tilaaja
Espoon kaupunki / A-insinöörit

Vuosi
2018

Palkinnot
Vuoden silta 2019

Matinkartanonsilta on kevyen liikenteen silta, joka johtaa Hauenkalliontieltä Nelikkotien eteläpuolelle. Silta parantaa merkittävästi koululaisten koulureittiä läheiseen Mattlidenin kouluun sekä sujuvoittaa pyöräilyä risteysalueen yli.

Silta suunniteltiin yhteistyössä A-insinöörien kanssa. Se on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on noin 160 m ja leveys 5 m. Sillan kannen poikkileikkauksen muotoilussa on korostettu sillan virtaviivaista sopeutumista maisemaan. Poikkileikkaukseltaan pyöreät pilarit kapenevat alaspäin ja syöksytorvet on integroitu näiden sisälle. Kaiteet muodostuvat rst-reikälevyistä, joiden leveisiin yläjohteisiin on integroitu sillan valaistus led-nauhoin.


Yksi sillan pilareista on sijoitettu poikkeuksellisesti liikenneympyrään. Toisen maatuen lähistöllä on puolestaan muinaismuistoalue, joka huomioitiin rakennustöissä.

RIL valitsi sillan vuoden sillaksi 2019.