Matinkartanonsilta illtavalaistuksessa

Projektit  |  Kaupunkisuunnittelu

Matinkartanonsilta

Vuoden sillaksi vuonna 2019 valittu kevyen liikenteen silta.

Vuosi
2018

Sijainti
Espoo

Tilaaja
Espoon kaupunki / A-insinöörit

Matinkartanonsilta

Turvallinen koulureitti

Matinkartanonsilta on kevyen liikenteen silta, joka johtaa Hauenkalliontieltä Nelikkotien eteläpuolelle. Silta parantaa merkittävästi koululaisten koulureittiä läheiseen Mattlidenin kouluun sekä sujuvoittaa pyöräilyä risteysalueen yli.

Ilmakuva sillasta

Poikkeuksellisia suunnitteluratkaisuja

Silta suunniteltiin yhteistyössä A-insinöörien kanssa. Se on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka
kokonaispituus on noin 160 m ja leveys 5 m (hyötyleveys 4 m). Sillan kannen poikkileikkauksen muotoilussa on korostettu sillan virtaviivaista sopeutumista maisemaan. Poikkileikkaukseltaan pyöreät pilarit kapenevat alaspäin ja syöksytorvet on integroitu näiden sisälle. Kaiteet muodostuvat rst-reikälevyistä, joiden leveisiin yläjohteisiin on integroitu sillan valaistus led-nauhoin.

Yksi sillan pilareista on sijoitettu poikkeuksellisesti liikenneympyrään. Toisen maatuen lähistöllä on puolestaan muinaismuistoalue, joka huomioitiin rakennustöissä.

RIL valitsi sillan vuoden sillaksi 2019.

Sillan iltavalaistus