Logomo

Projektit  |  Kilpailut

Logomon silta

Sillan kulkutasosta haluttiin mahdollisimman avoin ja kaareva muoto valittiin korostamaan ylityskokemuksen dynaamisuutta.

Vuosi
2016-2022

Sijainti
Turku

Kilpailun järjestäjä
Turun kaupunki, RIL

Rakennuttaja
Sweco Infra & Rail Oy

Logomo

Logomon silta on katettu kävelysilta, joka kulkee ratapiha-alueen yli Ratapihankadun ja Ajurinkadun risteyksestä Logomon edustalle. Sillan päissä on maantasosta siltatasolle porrasyhteydet ja esteettömät hissiyhteydet.

Logomo

Sillan suunnittelusta järjestettiin 2016 insinööritaitokilpailu, jonka ARCO voitti työryhmässä VR Trackin ja Lighting Design Collectiven kanssa ehdotuksellaan ”Jousi”. Perusratkaisu, linjaus ja arkkitehtoninen ilme ovat kilpailuehdotuksen mukaisia. Silta otettiin käyttöön marraskuussa 2021 ja porras- ja hissiyhteydet sillalta uusille ratapihauudistuksen myötä muuttuville matkustajalaitureille on tarkoitus toteuttaa 2023.

Logomo

Sillan pituus kaaren keskilinjaa pitkin on n. 138 m, pisin jänneväli n. 50 m. Perusrakenneratkaisu on viidestä kannatintornista ripustettu 6 m leveä ja 3 m korkea levyrakenteinen poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen pääkannatinpalkki, joka toimii myös siltakannen kattona. Sillan betoninen kulkutaso on ripustettu pääkannattimesta kahden metrin välein sijoitettujen pystyprofiilien varaan. Pystyprofiileihin kiinnitetty lasitus muodostaa sillan julkisivun. Portaat kantavat itse itsensä ja liittyvät suoraan kevytrakenteiseen julkisivuun. Sillan päätyjen kannatintorneissa on hissit. Julkisivuratkaisu mahdollistaa kulkuyhteyksien uudelleensijoittamisen tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Logomo

Sillan arkkitehtuuri ja rakenneratkaisu muodostavat kokonaisuuden, jossa rakenneosat ja toiminnot tukevat toinen toisiaan. Kevyt lasijulkisivu, katutasolta katsottuna sillan junaratamainen alapinta ja ylityksen dynaamisuutta korostava kaareva pääkannatinpalkki kannatintorneineen ovat kaikki sekä rakenteellisia, että arkkitehtonisia valintoja. Sillan kaarevuus tekee ylityskokemuksesta mielenkiintoisen ja läpinäkyvän julkisivun sekä päätyjen kautta avautuu pitkät näkymät Logomon edustalle ja kaupunkitilaan.

Logomo

Logomo

Sillan arkkitehtuuriin integroituva valotaideteos on olennainen osa kokonaisuutta. Teos muodostuu sillan pääkannatinpalkin alapintoihin kiinnitetyistä led-matriisikentistä. Pääkannatinpalkin katutasoa kohti kallistetut alapinnat muodostavat taustan vaihtuvasisältöiselle valotaiteelle. Valaisinkentät muodostavat sillan rakenteen rytmiä korostavan elävän pinnan joka reagoi tietokoneohjatusti sillalla kulkevien ihmisten liikkeisiin. Kun sillalla on paljon ihmisiä esimerkiksi Logomon tilaisuuksien aikaan, näkyy tapahtuma kaupunkikuvassa sillan valaistuksen välityksellä. Valotaiteen perusilme on rauhallinen ja sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa tapahtumien tai tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Logomo