Logomon silta

Kilpailuvoitosta syntynyt kävelysilta Turun ratapihalle

Infrastruktuuri Kilpailut ja tunnustukset

Sijainti
Turku

Tilaaja
Turun Kaupunki, Väylävirasto

Vuosi
2022

Palkinnot
Kutsukilpailun 1. sija

Kilpailun järjestäjä
Turun kaupunki, RIL

Sillan kulkutasosta haluttiin mahdollisimman avoin ja kaareva muoto valittiin korostamaan ylityskokemuksen dynaamisuutta.

Logomon silta on katettu kävelysilta, joka kulkee ratapiha-alueen yli Ratapihankadun ja Ajurinkadun risteyksestä Logomon edustalle. Sillan päissä on maantasosta siltatasolle porrasyhteydet ja esteettömät hissiyhteydet.

Sillan suunnittelusta järjestettiin 2016 insinööritaitokilpailu, jonka ARCO voitti työryhmässä VR Trackin ja Lighting Design Collectiven kanssa ehdotuksellaan ”Jousi”. Perusratkaisu, linjaus ja arkkitehtoninen ilme ovat kilpailuehdotuksen mukaisia.

Sillan arkkitehtuuri ja rakenneratkaisu muodostavat kokonaisuuden, jossa rakenneosat ja toiminnot tukevat toinen toisiaan. Kevyt lasijulkisivu, katutasolta katsottuna sillan junaratamainen alapinta ja ylityksen dynaamisuutta korostava kaareva pääkannatinpalkki kannatintorneineen ovat kaikki sekä rakenteellisia, että arkkitehtonisia valintoja. Sillan kaarevuus tekee ylityskokemuksesta mielenkiintoisen ja läpinäkyvän julkisivun sekä päätyjen kautta avautuu pitkät näkymät Logomon edustalle ja kaupunkitilaan.

Sillan arkkitehtuuriin integroituva valotaideteos on olennainen osa kokonaisuutta. Teos muodostuu sillan pääkannatinpalkin alapintoihin kiinnitetyistä led-matriisikentistä. Pääkannatinpalkin katutasoa kohti kallistetut alapinnat muodostavat taustan vaihtuvasisältöiselle valotaiteelle. Valaisinkentät muodostavat sillan rakenteen rytmiä korostavan elävän pinnan, joka reagoi tietokoneohjatusti sillalla kulkevien ihmisten liikkeisiin.

Kun sillalla on paljon ihmisiä esimerkiksi Logomon tilaisuuksien aikaan, näkyy tapahtuma kaupunkikuvassa sillan valaistuksen välityksellä. Valotaiteen perusilme on rauhallinen ja sisältöä voidaan tarvittaessa muuttaa tapahtumien tai tulevaisuuden tarpeiden mukaan.