Projektit  |  Kilpailut

Kouvolan teatteri

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi on valittu ARCOn kilpailuehdotus Kouvo. Ehdotus on toteutettu yhteistyössä Haworth Tompkinsin kanssa.

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: sopivuus ympäröivään kaupunkikuvaan, uuden ja vanhan rakentamisen onnistunut yhdistäminen sekä rakennussuojelu, teatteritoiminnan vaatimusten huomioiminen, arkkitehtuurin korkeatasoisuus, tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, ympäristö- ja energiatehokkuus, teknistaloudellinen toteutettavuus, toimintojen sijoittuminen tontille ja ulkotilat, logistiikka- ja liikenneratkaisut sekä pysäköintiratkaisut.

Lue lisää: https://www.arco.fi/kouvo-arkkitehtuurikutsukilpailun-voittajaksi/