Suvilahti Event Hub

Projektit  |  Kilpailut

Suvilahti Event Hub

Uusi tapahtuma- ja viihdekeskus mahdollistaa erinomaisen lähtökohdan erikokoisille tapahtumille ympäri vuoden ja luo alustan yhä laadukkaammalle viihteelle Helsingin keskustassa.

Kategoria
Kutsukilpailu

Vuosi
2020-

Laajuus
76 000 brm²

Sijainti
Suvilahti, Helsinki

Kilpailun järjestäjä
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Helsingin Kaupunki

Tilaaja
Suvilahti Event Hub Oy

Suvilahti Event Hub

Ainutlaatuinen sijainti

Suvilahti Event Hub koostuu tapahtumarakennuksesta, sen muodostamasta sisäpihasta sekä niitä ympäröivistä toimisto- ja hotellirakennuksesta. Suvilahti Event Hub luo uuden linkin Kalasataman urbaanin kaupunkirakenteen ja Suvilahden olemassa olevan kulttuurikeskuksen välille.

Ehdotuksen arkkitehtuuri pohjautuu ajatukseen olla yhdistäjä Kalasataman uuden kaupunkirakenteen ja Suvilahden kulttuurikeskuksen välillä. Kokonaisuus on jaettu kahteen kaupunkikortteliin liian suuren volyymin välttämiseksi. Pohjoispuolen rakennukset liittyvät Redin ja metroaseman suunnan korkeampaan rakentamiseen metalli- ja lasijulkisivuisina.

Rakennusten polveileva massoittelu ja julkisivujen jäsentyminen rakennusosittain ja kerroksittain muodostaa kaupunkimaista rikasta ja virikkeellistä ympäristöä. Pääasiallinen julkisivumateriaali on anodisoitu alumiini eri muodoissaan. Maantasokerrokset erottuvat yläpuolisista osista laajoina läpinäkyvinä näyteikkunajulkisivuina, tuoden ravintolat ja liiketilat voimakkkaasti esiin katutilaan.

Eteläpuolinen tapahtumarakennus yhdistää kokonaisuuden Suvilahden kulttuurikeskuksen suuntaan. Tapahtumarakennuksen julkisivut ovat pääosin keraamisia sauvasäleiköitä sekä lasia. Suuret lasipinnat avaavat tapahtuma-areenan sisäpuolen toimintaa ulospäin. Keraamiset sauvat muodostavat rakennukselle suojaavan hunnun, jonka lomitse sisäpuolen toiminta avautuu hallitusti. Sisäänkäynnit, yleisötilat sekä ravintolat avautuvat voimakkaasti ulospäin elävöittäen julkista tilaa. Katsomoportaiden istuskeluosat ja terassitasot ovat harmaantuvaa puuta. Terassitasoille ja kattopihalla on esitetty saaristolaishenkisiä istutusalueita.

Suvilahti Event Hub

Pohjoisemman osan hotelli- ja toimistorakennukset muodostavat mittakaavaltaan ja typologialtaan selkeän kaupunkikorttelin Redin ja metroaseman suuntaan. Korttelin lävitse on johdettu selkeästi hahmottuva kevyenliikenteen yhteys tapahtumapihan lävitse. Toimisto- ja hotellikortteli rakentuu kaupunkikorttelin tapaan kiinni katuihin.

Maantasokerrokset avautuvat ympäröiville kaduille sekä tapahtumapihalle ravintoloin sekä sisäänkäyntiyhteyksin. Korttelia on avattu metroaseman suuntaan siten, että toimistorakennuksen kohotettu arkadi muodostavaa näkyvän ja tunnistettavan kaupunkikuvallisen aiheen kevyen liikenteen solmukohtaan. Tapahtumapihalla on ulkotiloja kahdella tasolla. Maantason ravintoloiden terassit elävöittävät lävistävää kulkuyhteyttä ja ylemmän ulko-oleskelutilan kautta on järjestetty kulkuyhteydet tapahtuma-areenaan sekä sen yläpuoliselle kattopihalle.

Eteläisempi korttelinosa muodostaa lounaan suuntaan madaltuvan tapahtumarakennuksen. Tapahtumarakennuksen massoittelu koostuu Suvilahden kulttuurikeskuksen mittakaavaan viittaavista kappaleista, jonka terassoidut oleskelualueet sekä katsomoportaikot tarjoavat aktiivisen kohtaamisiin ja oleskeluun inspiroivan julkisen tilasarjan.

Suvilahti Event Hub

Elämyksiä kaikille kävijöille

Tapahtumarakennuksen venue, tapahtumakatu ravintoloineen sekä kattopihan katukoriskenttä, leikkipaikka, monitoimitila ja ravintolat terasseineen tarjoavat erilaisiin tilaisuuksiin sekä oleiluun ja ulkoilmasta nauttimiseen monipuolisen ja virikkeellisen ympäristön. Kattopihan toiminnot muodostavat destinaation ja tunnistettavan paikan Suvilahti Event Hubin laelle. Laajahkolla kattopihalla tavoitellaan monipuolisesti käytettävää tilaa julkiseen oleskeluun. Pihatilaa voidaan hyödyntää joko erillisiin tilaisuuksiin tai alapuolisten tapahtumien osana.

Suvilahti Event Hub

Toimisto- ja hotellikortteli muodostaa tapahtumapihan ympärille elämää rönsyävän kaupunkikorttelin, jossa läpikulkeva jalankulku ja pihan eri tasoille muodostuvat sopukat mahdollistavat monipuolisesti erilaisten ja kokoisten tilaisuuksien järjestämisen. Tapahtumapihan puolelta on myös suora porrasyhteys tapahtumarakennukseen sekä kattopihalle. Ehdotuksessa hotellirakennukset on sijoitettu korttelin länsireunaan, koska sijainti tarjoaa luontevimmat saattoliikenteen ratkaisut ja ilta-auringon hyödyntämisen hotellien aulabaarien käyttöön.

Lisäksi ratkaisu mahdollistavaa riittävän kokoisten kerrostasojen tekemisen hotellien käyttöön. Toimistorakennusten kummatkin vaiheet on rakennettavissa yhdeksi suuremmaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi tai erilliseksi kiinteistöiksi. Toimistokerrokset on jaettavissa usealle erilliselle käyttäjäryhmälle tarvittaessa.

Suvilahti Event Hub

Suvilahti Event Hubin saavutettavuus jalan tai pyörällä kaikista päälähestymissuunnista on lähtökohtaisesti erinomainen. Korttelin läpi kulkeva 24/7 jalankulkuväylä kohti Suvilahden kulttuurikeskusta on esitetty ylittävän Kaasutehtaankadun leveänä korotettuna suojatienä. Myös tapahtumakadun kautta tapahtuva läpikulkuliikenne ohjataan kadun yli korotetun suojatien kautta. Tapahtumarakennuksen pääsisäänkäynnin edustalle on jätetty tilaa suurten yleisömassojen liikkumista varten.

Suvilahti Event Hub

Myös Helsingin kaupunkistrategian tavoite ”Hiilineutraali Helsinki 2035” on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Ehdotuksen ratkaisujen tavoitteena on rakentaa sekä ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin kestävää Helsinkiä, hyödyntämällä muuntojoustavaa talotekniikkaa sekä energiateknisiä ratkaisuja. Älykkään energiahallinnan lähtökohtana on käytön aikaisten todellisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen hyödyntämällä energiavirtojen kierrätystä ja paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa. Tämä saavutetaan hyödyntämällä rakennuksen hukkalämpöjä uudelleenkäytöllä, aktiivisilla aurinkosuojauksilla sekä paikallisella energiatuotannolla katto- ja julkisivupintoja käyttämällä.

Rakennus on myös suunniteltu pitkäikäiseksi, rakenne- ja runkoratkaisut ovat muuntojoustavia mahdollistaen erilaiset käyttötarpeet sekä rakennusmateriaalien valinnassa on painotettu kestävyyttä sekä matalaa hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on myös uudelleenkäyttää olemassa olevia materiaaleja tontilla, esimerkiksi asvalttia, sekä selvittää kierrätysmateriaalien mahdollisuuksia suunnittelussa.