Suvilahti Event Hub

Kilpailuvoitto Suvilahden tapahtumakorttelista

Kulttuuri Kilpailut ja tunnustukset

Sijainti
Suvilahti, Helsinki

Tilaaja
Suvilahti Event Hub Oy

Laajuus
76 000 brm²

Vuosi
2020-

Palkinnot
Kutsukilpailun 1. sija

Kilpailun järjestäjä
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Helsingin Kaupunki

Uusi tapahtuma- ja viihdekeskus mahdollistaa erinomaisen lähtökohdan erikokoisille tapahtumille ympäri vuoden ja luo alustan yhä laadukkaammalle viihteelle Helsingin keskustassa.

Suvilahti Event Hub koostuu tapahtumarakennuksesta, sen muodostamasta sisäpihasta sekä niitä ympäröivistä toimisto- ja hotellirakennuksesta. Suvilahti Event Hub luo uuden linkin Kalasataman urbaanin kaupunkirakenteen ja Suvilahden olemassa olevan kulttuurikeskuksen välille.

Tapahtumarakennuksen venue, tapahtumakatu ravintoloineen sekä kattopihan katukoriskenttä, leikkipaikka, monitoimitila ja ravintolat terasseineen tarjoavat monipuolisen ja virikkeellisen ympäristön erilaisiin tilaisuuksiin, oleiluun ja ulkoilmasta nauttimiseen.

Toimisto- ja hotellikortteli muodostaa tapahtumapihan ympärille elämää vilisevän kaupunkikorttelin, jossa läpikulkeva jalankulku ja pihan eri tasoille muodostuvat sopukat mahdollistavat monipuolisesti erilaisten ja kokoisten tilaisuuksien järjestämisen. Tapahtumapihan puolelta on myös suora porrasyhteys tapahtumarakennukseen sekä kattopihalle. Ehdotuksessa hotellirakennukset on sijoitettu korttelin länsireunaan, mahdollistaen luontevimmat saattoliikenteen ratkaisut ja ilta-auringon hyödyntämisen. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa riittävän kokoisten kerrostasojen tekemisen hotellien käyttöön.

Helsingin kaupunkistrategian tavoite ”Hiilineutraali Helsinki 2035” on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Ehdotuksen ratkaisujen tavoitteena on rakentaa sekä ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin kestävää Helsinkiä, hyödyntämällä muuntojoustavaa talotekniikkaa sekä energiateknisiä ratkaisuja. Älykkään energiahallinnan lähtökohtana on käytön aikaisten todellisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen hyödyntämällä energiavirtojen kierrätystä ja paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa. Tämä saavutetaan hyödyntämällä rakennuksen hukkalämpöjä uudelleenkäytöllä, aktiivisilla aurinkosuojauksilla sekä paikallisella energiatuotannolla katto- ja julkisivupintoja käyttämällä.

Rakennus on suunniteltu pitkäikäiseksi, rakenne- ja runkoratkaisut ovat muuntojoustavia mahdollistaen erilaiset käyttötarpeet sekä rakennusmateriaalien valinnassa on painotettu kestävyyttä sekä matalaa hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on myös uudelleen käyttää olemassa olevia materiaaleja tontilla, esimerkiksi asvalttia, sekä selvittää kierrätysmateriaalien mahdollisuuksia suunnittelussa.

Ehdotuksen arkkitehtuuri pohjautuu ajatukseen olla yhdistäjä Kalasataman uuden kaupunkirakenteen ja Suvilahden kulttuurikeskuksen välillä. Kokonaisuus on jaettu kahteen kaupunkikortteliin liian suuren volyymin välttämiseksi. Pohjoispuolen rakennukset liittyvät Redin ja metroaseman suunnan korkeampaan rakentamiseen metalli- ja lasijulkisivuisina.

Rakennusten polveileva massoittelu ja julkisivujen jäsentyminen rakennusosittain ja kerroksittain muodostaa kaupunkimaista rikasta ja virikkeellistä ympäristöä. Pääasiallinen julkisivumateriaali on anodisoitu alumiini eri muodoissaan. Maantasokerrokset erottuvat yläpuolisista osista laajoina läpinäkyvinä näyteikkunajulkisivuina, tuoden ravintolat ja liiketilat voimakkaasti esiin katutilaan.