Projektit  |  Toimistot

Mondo Aviapolis

Mondo Aviapolis on Vantaalle suunnitteilla oleva toimitilakortteli, johon sijoittuu myös hotelli.

Kategoria
Aluekehitys

Vuosi
2019-

Laajuus
42 400 kem²

Sijainti
Vantaa

Tilaaja
NCC Suomi Oy

Kortteli koostuu viidestä 6-8 -kerroksisesta usean käyttäjän toimitilarakennuksesta, kaupunkikuvassa korkeampana erottuvasta hotellitornista sekä maisemaan istutetusta pysäköintilaitoksesta. Korttelin suunnitelmasta on käynnistetty asemakaavan muutos ja ensimmäistä toimistotaloa ja hotellia suunnitellaan hankkeina. 

Arco vastaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä maisemasuunnittelusta.

Maisemasuunnittelussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota alueella säilyneeseen luonnontilaiseen kalliomäkeen. Kallio on toiminut koko korttelisuunnitelman innoittajana vaikuttaen rakentamisen muotokieleen ja materiaaleihin sekä pihan kasvillisuuteen. Mondo Aviapolis on valittu esimerkkikohteeksi Vantaan uuteen vihertehokkuusoppaaseen onnistuneen hulevesisuunnitelman ansiosta.