Projektit  |  Kaupunkisuunnittelu

Muura

Alue sijaitsee Aviapoliksen eteläpuolella lentokentän läheisyydessä.

Vuosi
2021-

Laajuus
120 500 kem², asumista 94 200 kem²

Sijainti
Aviapolis, Vantaa

Tilaaja
Sponda Oy

Muuran kaava-alueen kaakkoiskulman viitesuunnitelma on laadittu Spondan omistamalle alueelle. Alue sijaitsee Aviapoliksen eteläpuolella lentokentän läheisyydessä. Suunnittelualueeseen kuuluu pääosin asumista sekä keskustatoiminnot, toimistoja ja päiväkoti. Aluetta halkaisee uusi pikaraitiotie ja alueen keskiössä säilyy luonnontilainen virkistysalue Plootukallio. 

Alueen pysäköinti on ratkaistu pääosiin asuinkortteleiden lähietäisyydelle sijoitettuihin pysäköintitaloihin, joiden katot ovat myös osittain asukkaiden käytössä korttelipihoina ja kaupunkiviljelyyn. Alueella liikutaan jalan ja polkupyörällä raiteilla, jotka yhdistävät aukiot toisiinsa sekä Plootukallion viheralueeseen.

Autopaikkojen sijoittuessa pääosin pysäköintitaloihin Muuran korttelipihat ovat pääosin asukkaiden ulko-oleskelukäytössä ja niistä tehdään mahdollisimman vihreitä. Vehreys ja ulko-oleskelu tuodaan myös alueen tasaisille kattopinnoille viherkattoina ja kattoterasseina. Alueen pääasiallinen kattomuoto on harjakatto, jonka väritys peilaa alueen väriteemat Sydäntalvi ja Syksy. Julkisivut suunnitellaan värikkäiksi väriteeman mukaisilla sävyillä ja painottaen luonnollisten materiaalien kuten tiilen käyttö.

Kaupunkikuvalliset periaatteet korttelien massoittelusta, sävyistä ja materiaaleista, parveke- ja arkadiratkaisuista, aktiivisesta kivijalasta sekä toimintojen sijoittumisesta tukevat lentokenttäkaupungin tavoitteita.