Pyynikin Trikoo

Suunnitelma tehdaskorttelin muuttamisesta asuin- ja palvelukäyttöön

Kaupunkisuunnittelu Maisema

Sijainti
Tampere

Tilaaja
Aberdeen Standard Investments

Laajuus
44 000 kem²

Vuosi
2020

Pyynikin Trikoon tehdasalue sijaitsee Tampereella.

Tehtävänämme oli laatia suunnitelma tehdaskorttelin muuttamiseksi asuin- ja palvelukäyttöön asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Tehtävään kuului myös tehdaskorttelia ympäröivän rakennuskannan rakennushistoriallinen inventointi ja arviointi. Suunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää tehdaskorttelin historiallinen korttelirakenne, ulkotilojen muoto ja mittakaava sekä pihojen rooli sisäisenä liikennereittinä.

Suunnitelma rakentuu ajatukseen tehdaskorttelista pienenä kaupunkina. Täydennysrakentamisessa on tutkittu uuden rakentamisen suhdetta teolliseen miljööseen ja Pyynikin harjun kulttuurimaisemaan.