Projektit  |  Korjausrakentaminen

Pyynikin Trikoo

Suunnittelukohteenamme on Pyynikin Trikoon tehdasalue Tampereella. Tehtävänä on laatia suunnitelma tehdaskorttelin muuttamiseksi asuin- ja palvelukäyttöön asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Kategoria
Aluekehitys, Korjausrakentaminen

Vuosi
2018-

Laajuus
44 000 kem²

Sijainti
Tampere

Tilaaja
Aberdeen Standard Investments

Tehtävään kuuluu myös tehdaskorttelia ympäröivän rakennuskannan rakennushistoriallinen inventointi ja arviointi. Suunnittelun lähtökohtana on ollut säilyttää tehdaskorttelin historiallinen korttelirakenne, ulkotilojen muoto ja mittakaava sekä pihojen rooli sisäisenä liikennereittinä.

Suunnitelma rakentuu ajatukseen tehdaskorttelista pienenä kaupunkina. Täydennysrakentamisessa on tutkittu uuden rakentamisen suhdetta teolliseen miljööseen ja Pyynikin harjun kulttuurimaisemaan.