Mooriankunnas

Uusi asuinalue Turun Kupittaalle

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Kupittaa, Turku

Tilaaja
Kesko, KOy Kurjenkulma, Sato SL-Rakennuttaja, Turun kaupunki, TVT

Laajuus
51 000 kem²

Vuosi
2022-

Suunnitelma käsittää asuin-, toimitila-, hoivapalvelujen sekä kaupan kortteleiden kehittämisen kaupunkiosakeskukseksi.

Kehittämisessä tiivistetään korttelirakennetta ja laajennetaan kaupallisia palveluja. Alueelle lisätään asumista, muodostetaan uusi toriaukio ja alueen kävely-ympäristöä kehitetään.

Alueen keskelle on sijoitettu yhteisöllisen asumisen kortteli, mikä mahdollistaa erilaisten asumista tukevien palvelujen sijoittamisen asumisen yhteyteen. Kaupan suuryksikön laajentaminen parantaa sekä paikallisesti että laajemmin alueen kaupallisten palvelujen tarjontaa. Lisäksi alueelle sijoittuu ravintola- ja majoituspalveluja. Alueelle on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Turun keskustasta.

Kortteleiden suunnittelussa on otettu huomioon olemassa olevien kortteleiden kaupunkikuva. Keskelle aluetta sijoitettujen asuinkortteleiden kattomuodot ja massoittelu on sovitettu alueen eteläpuoleisen sairaalaympäristön historialliseen arkkitehtuuriin. Kaskentien puoleiset rakennukset ovat pistemäisiä ja rytmittävät Kaskentien leveää katutilaa Mooriankunnaksen kohdalla. Rakennusten korkeudet on sovitettu olemassa olevien kortteleiden mittakaavaan.

Jalankulkuympäristön tilallisuuteen ja laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Viimeistellyt katutilat sekä uusi toriaukio lisäävät alueen viihtyisyyttä ja kannustavat kävelyyn ja pyöräilyyn.