Vallilan Alfred

Tulevaisuuden työympäristö Helsingin Vallilaan

Toimistot Sisustus

Sijainti
Helsinki

Tilaaja
Onvest

Vuosi
2023-

Uusi toimistorakennus sijaitsee hyvällä paikalla kehittyvässä kaupunkirakenteessa Vallilassa. Vallilan alue on kehittymässä vetovoimaiseksi luovien työpaikkojen ja finanssialan toimijoiden alueeksi.

Alfredin työympäristöjen suunnittelun lähtökohtana oli tulevaisuuden toimisto. Kun konkreettista käyttäjää ei vielä ole tiedossa, perustuu tilojen suunnittelu tietämykseen tulevaisuuden työympäristöjen tarpeista ja toiveista. Lopulliset valmiit tilat tullaan räätälöimään tulevan käyttäjän tarpeiden mukaisesti. 

Muuntojoustavuus on huomioitu alakatto,- ja lattiaratkaisuissa niin, että tilat voidaan jakaa eri kokoisiin toimitiloihin. Kerros voi tarvittaessa olla vain yhdellä käyttäjällä, tai se on mahdollista jakaa pienempiin toimistoihin. Kiinteisiin osiin suunniteltiin yhtenäiset ja rouheat materiaalipinnat, missä inspiraationa toimi rakennuksen sijainti sekä tilaaja Onvestin historia. Metalli, tiili ja terrakotta, sekä puu luovat pohjan muille väripaleteille. 

Konseptisuunnitteluvaiheessa toimistotiloihin luotiin rouheiden materiaalien ympärille kolme erityyppistä materiaalikokonaisuutta ehdotukseksi tuleville vuokralaisille; puu, metalli, sekä tiili, mitkä kaikki toimivat joko yksinään, tai yhdistettynä toisiinsa. Pintamateriaalien valinnassa hyödynnettiin myös hiilijalanjäljen laskentaa, ympäristöystävällisten arvojen korostuessa suunnittelussa.

Sisääntulokerroksessa korostuu rakennuksen yhtenäinen tilailme ulkoa sisälle ja taas aulakahvilan kautta terassille ulos. Alemmissa kerroksissa vaaleat tilapinnat korostuvat eri huonetiloissa, kun taas ylemmissä kerroksissa, missä luonnonvalon vaikutus sisätiloissa lisääntyy, vaihtuu materiaalipaletti tummemmaksi metallipintojen inspiroimana sekä vastakohdaksi rakennuksen yläosan puurakenteille.

Rakennus sijaitsee Vallilan Kuortaneenkadulla kapeassa katutilassa korttelin keskellä, kahden muun rakennuksen välissä. Rakennuksen näkyvyyttä lisätään katkaisemalla katujulkisivu pääaulan kohdalta sisäänvedolla, mikä rytmittää katutilaa ja luo erottuvan sisäänkäynnin paikan.

Toimistorakennuksen 9-kerroksinen julkisivu jakautuu kahteen eriluontoiseen osaan: julkisivun alaosa on 5-kerroksinen ja sovittuu viereisten rakennusten räystäslinjaan, kun taas yläosa muodostaa porrastetun massan, luoden kappalemaisen sommitelman räystäslinjan yläpuolelle.


 

Tulevaisuuden työympäristö tulee olemaan yhä enemmän yhdessä tekemisen paikka, missä korostuu aito yhdessäolo sekä asiantuntijuuden kohtaaminen. Nämä tekijät vaikuttavat tilasuunnittelun vaatimuksiin. Ensimmäinen vähentää tilatarvetta ja tekee tilatarpeesta vaihtelevaa. Jälkimmäinen lisää tiimi- ja kokoustilojen tarvetta sekä luo odotuksia viihtyisille yhteistiloille.

Myös työhyvinvointi tulee jatkossa korostumaan yhä enemmän. Työympäristö kilpailee kodin kanssa; työpaikalle on oltava houkuttelevaa tulla. Työntekijöiden on tärkeä tuntea olevansa osa isompaa yhteisöä ja työympäristön täytyy tukea mahdollisuuksia hyvään vuorovaikutukseen.