Marko Niittynen, asuntosuunnittelu

Mikä voisi olla tärkeämpi paikka ihmiselle kuin koti? Toteutuneen suunnitelman täyttäessä asukkaan tarpeet ja odotukset, saavutetaan onnistunut lopputulos.

Olen työskennellyt Arcossa, Aihiolla ja näitä edeltävissä yhtiöissä reilut 24 vuotta. Matkalla on tehty monenlaisia hankkeita maanalaisesta pysäköinnistä marketteihin, mutta viimeiset vuodet päätyötäni on ollut asuntosuunnittelu. Luotsaan asuntosuunnittelua Tampereen toimipisteessä. Asuminen on suunnitteluala, joka on ominta aluettani ja johon olen onnekseni saanut työssäni keskittyä. Suunnittelukohteeni ovat sijainneet pääosin Tampereella ja radanvarsikaupungeissa Hämeenlinnasta etelään Järvenpäähän ja Keravalle.

Kaikki lähtee kaavasta ja sen tuomista mahdollisuuksistaja toisaalta rajoitteista. Jos kaavan tekovaiheessa ei ole tehty tarpeeksi kaavaa tukevaa ennakkosuunnittelua, voi rakennuttajan toiveet suntojakaumasta olla ristiriidassa kaavan mahdollisuuksien kanssa. Haasteita tuo usein autopaikoitus ja sen riittävyys sekä tarpeen ennustettavuus tulevaisuudessa.

Mielenkiintoisimpia ovat aluekokonaisuudet, joissa on päästy suunnittelemaan isompia alueita, mm. Tampereelle, Hyvinkäälle ja Järvenpäänhän, missä suunnittelimme 14 asuinkerrostaloa yhdelle alueelle.

Viime aikoina on onneksi herätty siihen, että pieniä asuntoja on monin paikoin rakennettu liikaa. On toteutettu kohteita, joissa sijainnista ja markkinoista johtuen on haluttu jopa reilusti alle 35 m² keskipinta-ala. Jos kaava pakottaa pienissä asunnoissa liian suureen runkosyvyyteen, asuntojen valoisuus kärsii.

Etätyö on tuonut mukanaan asiakkaiden toiveet isommista asunnoista ja niiden muunneltavuudesta. Suunnitteluratkaisut, jossa voidaan ottaa huomioon eri elämäntilanteet ja -vaiheet sekä hallintamuodot, tuovat vaihtelua ja mahdollisuuden asua samassa asunnossa tilanteiden muuttuessa. Oli hallintamuoto mikä tahansa, kaikkein tärkeintä asunnossa on toimiva ja selkeä pohjaratkaisu, jossa mittasuhteet ovat oikeassa suhteessa eri toimintojen välillä. Tilojen rajaamisen mahdollisuudet ja toimintojen sijoittelun tulee olla sellaiset, että asuinhuoneet ovat kalustamalla muutettavissa useisiin eri käyttötarkoituksiin, ilman että täytyy purkaa kiinteitä rakenteita.

Valo ja valoisuus sekä näkymät asunnon sisällä ja sieltä ulos luovat viihtyisyyttä. Asunto on aina koti ja sen myötä paikka, jossa vietetään paljon aikaa. Monipuoliset asumismuodot kannustavat ja tarjoavat mahdollisuuden luontevaan kanssakäymiseen myös korttelin yhteisissä oleskelutiloissa, joiden viihtyisyyteen ja mielenkiintoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Sisävärit ja -materiaalit on osa-alue, jota olemme halunneet kehittää tyylikkäämpään ja aikaa kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi asuinkerrostalon sisäänkäynti ja porrashuoneet ovat talon käyntikortti, jonka vierailija näkee ensimmäiseksi.

Mitä laadukkaampi asuinympäristö pihoineen ja oleskelualueineen on, sitä parempaa huolta siitä yleensä pidetään ja sitä vähemmän siellä esiintyy negatiivisia ilmiöitä kuten ilkivaltaa. Suunnittelu ja toteutus mahdollisimman laadukkaaksi on aina kompromissi käytettävien resurssien suhteen, mutta laadukkaaseen lopputulokseen ei tarvita välttämättä kalliita materiaaleja – laadukkaita kylläkin. Keskeistä on kaikkien osapuolten yhteinen halu suunnitella ja rakentaa hyviä koteja ihmisille. Oma koti on henkilökohtainen valinta ja asukkaan pitäisi tuntea, että se on hyvin suunniteltu ja kaiken panostuksen arvoinen. Haluamme suunnittelijoina olla ylpeitä työstämme projektin kaikissa vaiheissa.

Marko Niittynen

Arkkitehti