Sakari Kangasmetsä, projektiarkkitehti

Mission Possible – Projekteja Triplan ja Lippulaivan kivijalassa

Taustani on arkkitehtisuunnittelijana rakennuttaja- ja projektinjohtoyrityksessä. Viime vuosina olen keskittynyt kauppakeskusten liiketilasuunnitteluun Triplan ja Lippulaivan kauppakeskusprojekteissa.

Uudisrakennuskohteissa kauppakeskuksen liiketilat ovat käytännössä yksittäisiä arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtäviä isomman projektin sisällä. Monipuolinen taustani aiemmista hankkeista on ollut ehdottomasti hyödyksi kauppakeskusprojekteissa. Olin tehnyt aiemminkin kauppakeskusprojekteja, joten siirtyminen Triplan suunnittelijaryhmään tuntui luontevalta askeleelta.

Jokainen liiketila on yksilöllinen työsuoritus, joka vaatii luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, jotta suunnitelmiin päätyy määräysten mukaiset ja toteuttamiskelpoiset määrittelyt ja tilaratkaisut. Työ vaatii myös projektinhallintavalmiuksia, kykyä selkeään ja yksiselitteiseen viestintään ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Useimmiten onnistumisen edellytyksiä helpottaa uteliaisuus ja vilpitön innostus annettuja tehtäviä kohtaan.

Käytännön työsuorituksissa korostuvat Arcon hioutuneet mallinnusjärjestelmät ja sujuvat työtavat tuottaa suunnitelmia. Toimivat työvälineet ja selkeät järjestelmät suunnitelmien toteuttamiseksi edistävät osaltaan työn mielekkyyttä. Tässä työympäristössä olen pystynyt keskittymään erinomaisesti oleelliseen eli varsinaiseen suunnittelutyöhön.

Projekteissa tehty työ kouluttaa tekijäänsä parhaiten. Voin oppia koko ajan uutta, kunhan pidän silmät avoimena ja tartun rohkeasti ja aktiivisesti kaikkeen, mitä eteeni tuleekaan. Kyky osata soveltaa aiemmista projekteista saatua osaamista on hyödyllinen ominaisuus liiketilasuunnittelussa.

Kun sain toimeksiannon Triplan kauppakeskusprojektiin, aloin suunnitella liikunta- ja tapahtumatiloja mm. Surf House Helsingille ja Biitsi Pasilalle, jotka sijaitsevat Pasilan metrotunnelivarauksen sisällä. Ensimmäisiin työtehtäviini kuuluivat mm. kloorivedellä täytettävän, melko monumentaalisen surffialtaan ja lattialämmityksellä varustettavien hiekkakenttien 3D-mallinnus. Tilojen rakentaminen murskepohjaiseen raakatilaan kantavine teräs- ja betonirakenteineen muistutti alkuvaiheissaan enemmän lähinnä teollisuusrakentamista kuin liiketilarakentamista. Tiloihin rakennettiin ns. sisäkesän olosuhteet liikuntaja elämyspalveluineen. Oli palkitsevaa olla mukana toteuttamassa aivan erityistä liiketoimintakonseptia, jolla on sijansa tietynlaisena vetonaulana Triplan markkinoinnissakin.

Tripla

Lippulaivassa sain kokonaisvaltaisen vastuun liiketilasuunnittelun parissa. Käytännössä olin projektin aikana tekemisissä lähes kaikkien liiketilojen kanssa. Lippulaivan vuokralaisissa törmäsin myös edellisistä hankkeista tuttuihin kasvoihin ja oli mukavaa havaita heissä tietynlainen luottamus, kun jälleen päädyttiin tekemään yhteistä projektia. Erityismaininnan arvoinen on Cityconin rooli erinomaisena ja aktiivisena tilaajana. Tämä tulee esille myös kauppakeskuksen onnistuneessa sisäilmeessä. Lippulaivassa tilaaja antoi Arcolle edellytykset luoda rakennuksen julkisivuilmettä kunnioittavan ehyen ja detaljoidun kauppakäytäväilmeen. Liiketilasuunnittelussa me toimimme tällä rajapinnalla yhteensovittamassa kauppojen ilmettä Lippulaivan yleiseen sisäilmekonseptiin.

Lippulaiva

Kummassakin kauppakeskuksessa on kattava kirjo liiketiloja suurista päivittäistavaraliikkeistä eri kokoisiin erikoisliikkeisiin ja ravintoloihin. Liiketilasuunnittelussa vastataan näiden kaikkien toimijoiden tarpeisiin, kuhunkin erikseen. Liiketilalle pyritään aina luomaan kaikkein toimivin tilaratkaisu saatujen lähtötietojen ja laadittujen sopimusehtojen pohjalta. Jokaisella liikkeellä on oma roolinsa kaupallisessa kokonaisuudessa.

Kauppakeskuksen liiketilojen kaupallisen näkyvyyden ja palveluiden konseptit ovat yleisesti pitkälle jalostettuja, mutta myös säännöllisesti uudistuvia. Myös päivittäistavarakauppa hakee uusia vaikutteita muun muassa muualta Euroopasta, mikä näkyy esimerkiksi myymälöiden torimaisuutena ja ravintolapalveluina kaupan sisällä. Yleisesti on nähtävissä tuotemyynnin siirtyminen verkkoon. Kauppakeskukset pystyvät kilpailemaan palvelukonsepteilla, asiakasystävällisillä ja asiantuntevilla tuotemyynnin palveluilla. Tämän hetken suuntaus on myös, että kauppakeskukset erikoistuvat entistä enemmän palveluyrityksiin, kuten ravintolapalveluihin ja hyvinvointipalveluihin, esim. verkkomyyntiin keskittyvän muodin sijaan.

Erikoisalani suunnittelutehtävissä menestyminen vaatii kykyä omaksua tilaajan ja loppukäyttäjän tarpeet sekä liiketoimintakonseptit. Suurten kauppakeskusten suunnittelu on antanut omalle työuralleni nostetta ja arvokkaan työkokemuksen.

Haluan tuoda esille myös työryhmän synergian merkityksen. Projektitoiminnalle tyypillisesti työtä tehdään paineen alla. Tarvitaan persoonallisuuksia, jotka pitävät yllä tavoitteellista optimismia. Kärsivällinen asenne auttaa kaikkia projektiosapuolia. Tekijöiden luonne punnitaan ongelmatilanteissa ja ongelmien todellinen säteilyvaikutus pitää pystyä hahmottamaan. Pienistä aiheista ei ole syytä tehdä erityistä ohjelmanumeroa ja vastaavasti haastavammat on otettava käsittelyyn täysin läpinäkyvästi ja asiallisesti ratkaisuun keskittyen. Olemme kaikki rakentamassa mielekästä ilmapiiriä projektin sisällä.

Tällä hetkellä orientoidun kauppakeskushankkeiden jälkeen uusiin rooleihin. Projektit vaihtuvat, mutta edelleen tarvitaan luovuutta ja kykyä soveltaa. Haen jatkossakin roolia, jossa suunnittelijan tehtävä on vastata tilaajan tarpeeseen ja olla tekemässä asioita mahdolliseksi.