Projektit  |  Toimistot

Kansakoulukatu 3

Kansakoulukatu 3 (KOO3) toimistotalo on avannut ovensa uusille yrityksille. Kansakoulukadun kiinteistöön toteutettiin yhteisöllisyyttä ja toimistotyötä tukevia palveluja ja tiloja, kuten kahvila- ja ravintolapalveluja, vuokrattavia kokoontumistiloja sekä tapahtumatila. ARCO Architecture Company toimi kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana.

Kategoria
Korjausrakentaminen

Vuosi
2022

Laajuus
8300 brm2

Sijainti
Helsinki

Tilaaja
CapMan Real Estate

Helsingin Kampissa sijaitseva, vuonna 1931 ammattikouluksi valmistunut rakennus on palvellut viime vuosikymmenet Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston toimistona. Rakennuksen julkisivut on suojeltu suojeluperusteella Sr-2. Suunnittelukokonaisuuteen kuului alkuperäisen rakennuksen lisäksi 1990-luvun toimistosaneerauksen yhteydessä toteutettu, Juhani Pallasmaan suunnittelema maanalainen laajennusosa.

Suunnittelu alkoi vuonna 2018, kun kiinteistön uusi omistaja CapMan Real Estate päätti teettää kiinteistöön mittavan perusparannuksen sekä laajennuksen ullakkokerrokseen. Kohteeseen tutkittiin aluksi hotellikäyttöä, mutta kiinteistöön päädyttiin lopulta suunnittelemaan nykyaikaisia toimistotiloja. 

Yleissuunnitteluvaiheessa kiinnitimme erityistä huomioita kiinteistön muuntojoustavuuteen ja kulkuyhteyksiin. Kylmän ullakon muuttaminen toimistotilaksi tarjosi mielenkiintoisen suunnittelutehtävän, jossa houkuttelevaa uutta toimistotilaa suunniteltiin uusiin raameihin.  

Suunnittelulle haasteensa loi toimistotyökulttuurin murros, mikä antoi kuitenkin mahdollisuuden uusille ratkaisuille. Korona-ajan ja etätyöskentelyn myötä toimistotilojen houkuttelevuuteen on haluttu panostaa entistä enemmän. Käyttäjien toiveissa korostui muuntojouston lisäksi erilaisten vetäytymis- ja hiljaisentyön tilojen tarve.

Pallasmaan suunnitteleman maanalaisen laajennusosan muutosten suunnittelussa huomioitiin tilojen alkuperäinen luonne mm. säilyttämällä ja huomioimalla lattioiden, pilarien ja välipohjien betonipinnat sekä välipohjien alkuperäiset valaisinupotukset. Ajalle tyypillinen lasitiiliseinä Tavastian pihan suuntaan uusittiin käyttäen matalaenergialasitiiliä. Näihin maanalaisiin tiloihin ja sisäänkäyntikerrokseen suunniteltiin toimistotyöskentelyä ja yhteisöllisyyttä tukevia kahvila- ja kokoontumistiloja vuonna 2021 operaattoriksi valitulle Innovation Homelle sekä pihan muutos operaattorin toimintaa tukevaan käyttöön.