Projektit  |  Kaupunkisuunnittelu

Kivihaantie 7

SPR lopettaa toimintansa Kivihaantiellä, minkä jälkeen useasta toimitalosta koostuva kiinteistö jää tyhjäksi ja sen toimitilakäytölle ei ole edellytyksiä. Tämä avaa mahdollisuuden tutkia korttelin toimivuutta uudelleen. Korttelista laadittiin kaksi suunnitelmaa; osittain vanhoja rakennuksia säilyttävä ja uudisrakennusvaihtoehto. Säilyttävässä vaihtoehdossa entinen SPR:n päärakennus on esitetty muutettavaksi hoiva-asumiselle sekä korttelia palveleviksi tiloiksi sekä päiväkodiksi.

Vuosi
2022-

Laajuus
30 000 km²

Sijainti
Haaga, Helsinki

Säilyttävässä ratkaisussa korttelin keskelle jäävän päärakennuksen ympärille on sijoitettu tiiviisti pistetalomaisia asuinrakennuksia. Keskeiseen rakennukseen on sijoitettu korttelia palvelevia kaupallisia tiloja, ravintola, päiväkoti sekä yhteistiloja. Säilytettävän rakennuksen katto on otettu toiminnalliseksi alueeksi ja sinne on sijoitettu virkistys-, sauna-, viljely- ja liikuntatoimintoja. Ympäröivistä asuintaloista on yhteys toiminnalliselle katolle.

Kestävän rakentamisen periaatteet ovat ohjanneet suunnittelua. Korttelin massoittelussa on otettu huomioon auringonvalon pääsy pihalle ja rakennuksiin. Asunnot ovat valoisia, mutta aurinko ei paista koko päivää, mikä vähentää asuntojen lämpökuormitusta kesäaikaan. Rakennuksissa on esitetty käytettävän runsaasti puuta niin rakenteissa kuin verhouksissa. Betonirakenteet ja pinnat ovat vihreää betonia, jonka hiilijalanjälki on tavallista betonia pienempi. Rakentamisessa pyritään käyttämään uudelleen vanhan rakentamisen purusta syntyviä materiaaleja ja rakennusosia. Kortteli tuottaa osan energiastaan itse aurinkoenergialla ja maalämmöllä.

Uudisrakennusvaihtoehdossa kortteli rakentuu suuren korttelipihan ympärille. Tontin pohjoissivun massoittelu on terassoitu siten, että rakennus nousee lännestä itään ja etelästä pohjoiseen. Pohjoinen julkisivu on yhtenäinen suojaten tuulilta. Tontin eteläosassa rakennukset ovat pistemäisiä, mikä avaa korttelia etelän suuntaan tuoden valoa rakennusten väleihin ja pihalle. Maisematila muuttuu etelästä pohjoiseen asteittain luonnon kalliosta rakennetuksi pihaksi. Uudet rakennukset on sijoitettu purettavien rakennusten kohdille, jolloin suurta maanpinnan muokkausta ja louhintaa ei tarvita.

Asuinrakennukset on esitetty pääasiassa puuverhoiltuna ja puurakenteisina. Rakennuksen alimmat kerrokset ovat kiviaineisia liittäen rakennukset kalliopihaan. Rakennusten sijoittelussa sekä terassoinnissa on otettu huomioon auringonvalon pääsy pihalle ja asuintoihin. Rakennusrungon on suunniteltu joustavaksi ja asuntotyypit yleispäteviksi, milloin asuntoja yhdistämällä/ erottamalla saadaan pitkän aikavälin muuntojoustavuutta.