Manttaalitie

Asumisen suurkortteli Vantaalle

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Veromies, Vantaa

Tilaaja
Avainyhtiöt, Veritas

Laajuus
n. 65 000 kem²

Vuosi
2023-

Suunnitelma käsittää Tuusulanväylän ja Tikkurilantien kulmauksessa sijaitsevan rakentamattoman alueen muuttamisen viihtyisäksi asuinalueeksi.

Alueelle sijoitetaan asumista sekä liike- ja toimitilarakentamista.

Suunnittelun lähtökohdaksi on valittu suurkorttelimalli. Asuinkorttelit rakentuvat suuren, vehreän pihatilan ympärille. Rakennusten mittakaava muuttuu korttelissa siten, että Tikkurilantien varsi on rakennettu korkeampana kuin puiston ja etelän puoli korttelista. Näin kortteli avautuu etelään ja valoisaan ilmansuuntaan ja sulkeutuu pohjoiseen ja Tikkurilantiehen nähden. Korttelin mittakaava vaihtelee myös korttelin sisällä, minne on sijoitettu pienimittakaavaisempaa asumista ja yhteisrakennuksia.

Korttelin massallinen periaate näkyy myös rakennusten suunnittelussa. Kadun puoleiset rakennukset ovat harjakattoisia ja luovat alueelle vaihteleviin kattomuotoihin perustuvan silhuetin. Puiston puoleiset rakennukset ovat tasakattoisia. Katot ovat maisemakattoja tai oleskelukattoja.

Korttelien väliin on muodostettu alueellinen pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys. Alueen eteläpuolella on Annefredin puisto. Puiston ja alueellisen reitin solmukohtaan on muodostettu pieni kaupunkiaukio yhteisön yhteiseksi kaupunkitilaksi.

Alueella sijaitseva pieni mäntyinen metsäsaareke on pyritty säilyttämään osana maisemallista ratkaisua. Suunnitelmassa kortteleiden vehreyteen ja viihtyisyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Pysäköintitaloihin perustuva pysäköintiratkaisu mahdollistaa maanvaraiset pihat, mikä mahdollistaa suurien puiden istuttamisen korttelien keskelle.