Projektit  |  Kilpailut

Kumpulan kampus

Suunnittelukilpailun visio perustuu monimuotoisen, urbaanin ja vehreän kampusrakenteen kehittämiseen.

Vuosi
2019

Laajuus
85 000 kem²

Sijainti
Kumpula, Helsinki

Kilpailun järjestäjä
Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n organisoima suunnittelukilpailu

Tavoitteena oli muodostaa elinvoimainen kokonaisuus, jossa asuminen, oppiminen, työskentely ja virkistys nivoutuvat joustavasti yhteen. Laajuudeltaan 85 000 m2:n uusi kaupunkirakenne sekoittaa asuntoja, pienimuotoista toimi- ja työpalatilaa, kaupan ja päiväkodin liittäen olemassa olevan kampuksen ympäristöönsä luoden samalla mielenkiintoisen ja houkuttelevan nykyaikaisen kampusmiljöön.

Suunnittelukilpailulla haettiin ideoita Kumpulanmäen maankäytön, toimintojen sekä kaupunkikuvan kehittämiselle ja monipuolistamiselle. Tavoitteena on nivoa Kumpulanmäki vahvemmin osaksi kantakaupunkia, lähiympäristön kehittyvään ja täydentyvään kaupunkirakenteeseen liittyen.

Tavoitteena on muodostaa kampusalueesta nykyistä monipuolisempi, tiiviimpi ja elinvoimaisempi kokonaisuus – ”hub”, jossa asuminen, opiskelu, työ ja virkistys nivoutuvat joustavasti yhteen.