Lauttis

Lauttasaareen valmistunut hybridikortteli

Asuminen Hybridi Liiketilat

Lauttis

Sijainti
Lauttasaari, Helsinki

Tilaaja
YIT Suomi Oy

Laajuus
30 100 brm²

Vuosi
2017

Lauttis

Lauttis on vuonna 2016 valmistunut urbaani hybridihanke Helsingin Lauttasaaressa.

Lauttis on kokonaisuus, jossa yhdistyy kauppa- ja palvelukeskus, metroasema, maanalainen pysäköintilaitos sekä kolme asuinkerrostaloa joukkoliikenteen solmukohdassa. Julkisen liikenteen saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Maanalaisen yhtenäisen pysäköintialueen jakavat asukkaat, asiakkaat sekä liityntäpysäköitsijät.

Lauttis on liitetty luontevaksi osaksi arkkitehti Olli Kivisen suunnittelemaa Lauttasaaren keskuskorttelin asemakaavaa. Keskuskorttelin keskeistä kevyen liikenteen väylää jatketaan ostoskeskuksen sisätiloissa kauppakäytävänä jatkona ulkotilalle. Ostoskeskuksen ja asuinrakennusten massoittelu jatkaa horisontaalisten rakennusten rintamaa kevyen liikenteen väylän kummallakin puolen ja jättää itä- länsi suuntaisen pitkän näkymän avoimeksi. Asuinrakennusten taitetut päädyt päättävät kokonaissommitelman Otavantien reunaan.

Lauttiksen arkkitehtuuri muodostaa kokonaisuuden ympäristönsä kanssa. Selkeät vaaleat, rapatut pinnat horisontaalisin ikkunoin sekä maantason näyteikkunajulkisivut muodostavat laadukkaan ja sopusointuisen kokonaisuuden. Eteläpuolen parvekejulkisivut jatkavat Olli Kivisen asuintalojen tematiikkaa muokattuna modernimpaan arkkitehtuuriin. Kivipinnat ja näyteikkunat maantasossa keventävät korttelin yleisilmettä ja muodostavat ostoskeskukselle julkisemman ilmeen jalankulkutasoille.

Liikekeskuksen lähiympäristö on sovitettu rouheaan olemassa olevaan ympäristöönsä. Tontin katualueille sijoittuvat jalankulkualueet pinnoitetaan yhtenäisesti betonikivin ajoratojen reunakiviin saakka. Näin saavutetaan yhtenäiset ja tilavat jalankulkualueet, jotka korostavat ostoskeskuksen asemaa alueen keskuksena ja joukkoliikenteen solmukohtana.

Ostoskeskus on korttelin toiminnan ydin. Kaupallinen kokonaisuus sijoittuu kahteen maantasokerrokseen tukeutuen joukkoliikenteen jalankulkuvirtoihin sekä hyvään yhteyteen pysäköintitiloista. Sisäänkäyntejä on monipuolisesti korttelin kaikilla sivuilla. Metron sisäänkäynnin yhteydessä on laajempi aulatila, jossa on mm. lipunmyynnin automaatit.

Asuintalot sijaitsevat ostoskeskuksen katolla. Asuntopihalle on luiskattu kevyenliikenteen yhteys keskeiseltä jalankulkupromenadilta. Kaikki asunnot avautuvat parvekkeiltaan etelään ja länteen. Asuntopihat sijaitsevat pihakannella. Pihoille on osoitettu laajahkot istutusalueet matalille pihaistutuksille. Pihakasvillisuus muodostaa pehmentävän kontrastin korttelin ja sen ympäristön rakennusten tektoonisuudelle.

Pysäköintilaitos on korttelin maanalaisissa tiloissa kahdessa kerroksessa. Pysäköintilaitokseen on kaksi ajoyhteyttä, joilla katuverkon ruuhkaantumista vältetään huomattavasti. Otavankadun yhteys täyttää pysäköintilaitosta ylhäältäpäin ja Lauttasaarentien yhteys täyttää laitosta alatasolta käsin.