Mannilantie 10

Virastotontin muutos asuinkortteliksi

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Järvenpää

Tilaaja
Senaatti

Laajuus
n. 11 500 kem²

Vuosi
2022-

Suunnittelutyö käynnistyi tarpeesta tehostaa valtion virastotoimintoja korttelissa.

Korttelista purettiin vanha poliisitalo ja toiminnat sijoitettiin uudelleen. Jäljellä olevaa tontin osaa suunniteltiin asumiskäyttöön.

Kortteli sijaitsee keskeisesti aivan pääradan läheisyydessä. Kortteli rajautuu pohjoisessa Helsingintiehen, idässä Mannilantiehen, etelässä Huvilakatuun ja lännessä korttelia halkovaan kevyen liikenteen väylään. Korttelin eri puolilla kaupunkirakenne on vaihteleva. Pohjoisessa sijaitsee uusi keskustakortteli ja etelässä 60-luvun asuinalue. Korttelin suunnittelussa eri mittakaavojen yhteen sovittaminen on ollut tärkeä osa kaupunkikuvallista ratkaisua.

Uudet rakennukset on sijoitettu katutilaan kiinni siten, että korttelista syntyy ehjä kaupunkimainen kokonaisuus. Uudisrakennusten julkisivujäsentelyssä ja materiaaleissa on otettu huomioon viereisten rakennusten materiaalit ja mittakaava. Myös pala historiaa on tallennettu valitsemalla asuinrakennusten kadunpuoleiseksi julkisivumateriaaliksi poltettu tiili muistumana puretusta poliisilaitoksesta.