Untamontie 8

Täydennysrakentamista arvostettuun Käpylään

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Käpylä, Helsinki

Tilaaja
T2H

Laajuus
5 000 kem²

Vuosi
2021-

Suunnitelmassa on sijoitettu uusia asuinrakennuksia kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen Käpylän miljööseen.

Täydennysrakentaminen koostuu kahdesta osasta, pienimittakaavaisesta kahden rivitalon ryhmästä Väinölänkadun varressa ja kolmen kerrostalolamellin ryhmästä Untamontien varteen. Korttelin keskelle on jätetty kallioinen puistomäki korttelin yhteiseksi ulkoalueeksi. Kortteipihalle on lisäksi sijoitettu korttelin yhteinen korttelitalo.

Uudisrakennusten massoittelun muodot ja suunnat lähtevät ympäröivien kortteleiden ratkaisuista. Uusi rakentaminen pyrkii täydentämään olemassa olevaa tilarakennetta hienovaraisesti ja kunnioittavasti. Rakennusten arkkitehtuuri on sovitettu Käpylän sotien jälkeisen asuntoarkkitehtuurin muotokieleen ja materiaaleihin.

Tontin topografia mahdollistaa pysäköinnin sijoittamisen pihakannen alle laskevaa rinnettä hyödyntäen, jolloin pysäköinti maastoutuu osaksi pihatilaa.