Linnanrakentajantie

Herttoniemessä sijaitsevan tontin muutos asumiskäyttöön

Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Herttoniemi, Helsinki

Tilaaja
Ultivista

Laajuus
n. 17 500 kem²

Vuosi
2023

Suunnitelma käsittää juuresvaraston ja puhelinkeskuksen tontin muuttamisen asumispainotteiseksi kortteliksi.

Suunnitelmassa SOK:n arkkitehdin Erkki Huttusen suunnittelema juuresvarasto suojellaan ja muutetaan asumiskäyttöön.

Kortteli rajautuu etelässä Linnanrakentajantiehen ja lännessä Puusepänkatuun. Korttelin pohjois- ja itäpuolelle toteutetaan uudet kevyen liikenteen raitit, mitkä erottavat korttelin viereisistä tonteista.

Suunnitelmassa juuresvaraston edusta muutetaan kaupunkitilaksi, joka liittää korttelin Linnarakentajantien katuympäristöön. Pieni aukio toimii asukkaiden yhteisenä julkisena tilana ja sen reunalle sijoittuu kaupallisia palveluja. Kortteli on muilta reunoilta rajattu tiiviisti asuinrakennuksilla. Pysäköinti on sijoitettu korttelin keskelle kannen maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Asuinrakennusten korkeudet ja julkisivut vaihtelevat, millä on haettu elävyyttä katutilaan. Korttelin korkein rakennus on sijoitettu aukion itäreunalle vastaanottamaan alueelle saapuvia.