Walk Around

Leppävaaran ideakilpailun voittaja

Kilpailut ja tunnustukset Kaupunkisuunnittelu

Sijainti
Leppävaara, Espoo

Vuosi
2024

Palkinnot
Ideakilpailun 1. sija

Kilpailun järjestäjä
Espoon kaupunki, SAFA

Espoon kaupunki on valinnut Leppävaaran ideakilpailun voittajaksi Arcon, YIT:n ja Rambollin ehdotuksen Walk Around.

Ideakilpailun tavoitteena oli löytää Espoon Leppävaaran junaradan pohjoispuoliselle alueelle arkkitehtonisesti, kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, alueen tunnistettavuutta ja vetovoimaa lisäävä kokonaissuunnitelma. Se ohjaa alueen asemakaavoitusta ja toteuttamista vaiheittain seuraavien 10–20 vuoden aikana.

Ideakilpailun rinnalla Espoon kaupunki haki kilpailualueelle toteuttajia erillisellä suunnitteluvarauksen hakuprosessilla, joka kilpailun toisessa vaiheessa sulautui osaksi ideakilpailua. Suunnitteluvarauspäätösten valintaperusteena hyödynnetään ideakilpailun tulosta. Päätöksen suunnitteluvarauksen saajista tekee kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Voittajaehdotuksessa radan pohjoista ja eteläistä puolta nivoo yhteen Turuntien päälle suunniteltu kansirakentaminen ja sen päälle rakennettavat talot. Kannen päälle ja radan pohjoispuolelle ehdotuksessa on suunniteltu asuin- ja työpaikkakortteleita.

“Walk Around vastasi parhaiten kilpailun tavoitteita rakentaa Leppävaarasta toiminnallisesti sekoittunut keskusta-alue, jossa palvelut, asuminen, työpaikat, tapahtumat ja harrastusmahdollisuudet muodostavat uutta urbaania ja monipuolista kaupunkirakennetta”, toteaa Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Olli Isotalo.

“Suunnitelma on kunnianhimoinen, mutta yksittäiset rakennukset ja korttelit vaikuttavat realistisilta ja toteuttamiskelpoisilta. Keskusalue on tiivis ja tehokas, mutta korttelirakenne kevenee ja monipuolistuu Gransinmäen suuntaan”, sanoo Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala.

”Nimimerkki Walk Around kertoo ehdotuksemme vision. Tavoitteemme on ollut kehittää Leppävaaran keskeisestä kaupunkiympäristöstä alue, jossa jalan tai pyörällä kuljeskelu tarkoittaa aidosti helppoa liikkumista koko keskeisellä Leppävaaran alueella, samalla yhdistäen eteläisen ja pohjoisen Leppävaaran toisiinsa. Alueesta on pyritty luomaan vahvan identiteetin omaava keskusta-alue, jossa virikkeinen julkinen tila muodostaa yhteisöllisyyttä tukevan olohuoneen alueen asukkaille ja toimijoille”, kertoo Arcon arkkitehtuurijohtaja Vesa Jäntti.