Tero Pulkkinen, tietomallikoordinaattori

Arco Tero Pulkkisella on vuosikymmenen kokemus tietomallikoordinoinnista ja sen käytön eduista.

Olen toiminut tietomallikoordinaattorina vuodesta 2010 lähtien. Työnkuvaani on kuulunut niin vaativia isoja rakennushankkeita kuin pienempiä päiväkoti- ja kouluhankkeita. 

Koen, että tietomallikoordinoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty irti, kun se toteutetaan arkkitehtitoimiston sisällä pääsuunnittelijan ja vastaavan rakennussuunnittelijan apuna. Tietomallikoordinointi auttaa jokaista rakennushanketta pysymään aikataulussa ja budjetissa. Rakentamisen laatu paranee ja arkkitehtuuri pääsee oikeuksiinsa, kun suunnitelmat on yhteensovitettu ja rakennus on rakennettu virtuaalisesti ennen varsinaista rakentamista. 

Tietomalli voi olla monipuolinen työkalu ja tietolähde rakennushankkeen osapuolille. Parhaimmillaan tietomalli palvelee osapuolia digitaalisena kaksosena hankkeen koko elinkaaren ajan. Tarkasti ja laadukkaasti toteutetut mallit toimivat suunnittelun ja toteutuksen tehokkaina välineinä. Hankkeen valmistuttua ne palvelevat kiinteistön ylläpidon ja hallinnan tukena.

Tietomallikoordinaattori toimii tyypillisesti rakennushankkeissa tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Arcossa on ennennäkemättömän hyvä tilanne, kun tietomallikoordinaattoreita löytyy peräti kaksi jakautumaan eri projekteihin.

Minun lisäkseni Arcossa tietomallikoordinointia hoitaa arkkitehti Juha Laurila. Asiakkaan ei siis tarvitse lähteä ostamaan palvelua ulkopuolelta. Meiltä voi myös hankkia tietomallikoordinaattorin palveluita, vaikka hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaisikin jokin toinen taho.

Tietomallikoordinaattori voi yhdistää hankkeen osapuolten mallit yhdistelmämalliksi. Yhdistelmämallin avulla pystytään jo suunnitteluvaiheessa havaitsemaan ongelmakohdat, jotka voisivat aiheuttaa virheitä ja siten esimerkiksi kalliita viivästyksiä toteutusvaiheessa.

Erityisosaamistani on suunnitelmien yhteensovitus tietomallipohjaisesti. Ohjaan koko suunnitteluryhmää onnistumaan työssään ja pyrin sovittamaan suunnitelmien tarkastuksen hankkeen aikatauluun oikea-aikaisesti. Tarkoituksena on saada esimerkiksi elementit työmaalle siten, että TATE-asennusten tarvitsemat reikävaraukset ovat kerralla oikein. Suunnitelmien yhteensovitus on jokaisessa projektissa erilainen palapeli.

Tripla-hankkeen asuntolohkon tietomallikoordinointi: ARCO

Tietomallin avulla voidaan myös tarvittaessa aikatauluttaa ja suunnitella tulevat työvaiheet. Tietomallia käyttämällä ja tietomallikoordinaattorin opastuksella talotekniset ratkaisut pystytään yhteensovittamaan tehokkaasti ja toteutuksesta saadaan laadukas.

Tietomallit ovat työmaalla koko ajan enemmän käytössä ja urakoitsijat asentavat rakennusosat tietomalleista saatavien mittaustietojen avulla. Viime aikoina tietomallien avulla tehtävä suunnittelu on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Uusi rakentamislaki velvoittaa 1.1.2025 lähtien suunnittelijoita ottamaan modernit suunnittelumetodit käyttöönsä ja yhtenäistämään käytäntöjä. 

Yhtenäiset käytännöt ja tietosisältöjen vakioinnit auttavat suunnitelmien laadun varmistamisessa. Koneluettavat suunnitelmat auttavat myös tekoälyn avulla tehtävässä automatisoinnissa. Näiden uudistusten avulla avautuu paljon uusia mahdollisuuksia suunnittelun tueksi.

Meillä Arcossa on panostettu uusien käytäntöjen käyttöön. Näin Arcon asiantuntijat pystyvät auttamaan myös yhteistyökumppaneita siirtymäajan haasteissa.

Työssäni nautin erityisen paljon isoista ja haasteita tarjoavista rakennusprojekteista. Tällaisia ovat urallani olleet muun muassa Helsingissä sijaitseva, kolmesta rakennuksesta koostuva kortteli Lyyra ja ostoskeskus Tripla.

Triplan ja Lyyran kaltaiset hybridihankkeet ovat tietomallikoordinaattorin näkökulmasta inspiroivia, sillä niissä pääsee painimaan uudenlaisten haasteiden kanssa. Koko suunnitteluryhmän auttaminen ja uuden oppiminen jokapäiväisessä työssä on yksi parhaimmista asioista tässä roolissa.


Lyyra-hankkeen tietomallikoordinointi: ARCO

Yhteystiedot

Tero Pulkkinen

Senior Construction Architect, BIM Specialist

Juha Laurila

Senior Architect, BIM Specialist