Dmitri Kvitko, Visualisointi

Tällä hetkellä alan kiinnostus kohdistuu reaaliaikaiseen renderöintiin. Se on tehokas työkalu fotorealististen, ensiluokkaisten ja interaktiivisten esitystapojen luomiseen.

Valmistuin rakennusarkkitehdiksi vuonna 2018, arkkitehtialalla olen työskennellyt vuodesta 2016. Arcolla teen pääosin visualisointia ja mallinnusta eli kuvia ja malleja asiakkaillemme arkkitehtitiimin töiden esittelyä varten. Loppuasiakkaina ovat olleet niin viranomaiset, yksityisasiakkaat kuin arkkitehtikilpailujen järjestäjätkin.

Olen harrastannut 3D-mallintamista teinivuosista lähtien ja olen kokeillut hyvin paljon erilaisia ohjelmia ja työtapoja. Täydennysten, korjausten ja valaistuksen mallintaminen, materiaalien luominen, renderöinti ja lopullisten kuvien käsittely ovat keskenään hyvin erilaisia työvaiheita, jotka vaativat laajaa erityisosaamista. Kauan jatkuneen harrastukseni vuoksi olen kerryttänyt monipuolista kokemusta, mikä mahdollista minulle tunnelmallisten ja inspiroivien lopputulosten luomisen.

Mallintamisessa ei ole vain kyse 3D-malleista, sillä lopullinen tuotos esitetään usein kaksiulotteisena, minkä vuoksi tuotoksen käsittely ja viimeistely kaksiulotteisena kuvana on erittäin tärkeä osa työtäni. Vasta tässä vaiheessa visualisointi saa oman ilmeensä. Arcon laaja-alainen arkkitehtiosaaminen ja monipuoliset hankkeet antavat minulle mahdollisuuden jatkaa kehittymistäni.

Upean visualisoinnin toteuttaminen on lähtökohtaisesti hidas ja raskas prosessi. Nopeuttakseni prosessia hyödynnän mallinnusohjelmien yhdistämisominaisuuksia, jotka mahdollistavat erillisten 3D-mallien yhdistelyn kokonaisuuksiksi.

Esimerkkinä tästä yrityksen ulkopuolelta saadut, tuhansista osista ja tekstuureista koostuvat 3D-kaupunkimallit, jotka olisivat itsenäisinä käsiteltäväksi hyvin raskaita. Yhdistämällä pieniä mallin sirpaleita yhtenäisiin ryhmiin renderöin jokaiselle ryhmälle yhden oman tekstuurin. Lopputulos voi vaatia vain murto-osan laskentatehosta verrattuna ”perinteisesti” tuotettuun malliin lopputuloksen näyttäessä kuitenkin tismalleen samalta.

Toinen esimerkki koskee 3D-tulostusta, johon liittyy omat erityispiirteensä. Jos malli on tarkoitus tulostaa 3D-tulostimella, on tämä huomioitava jo mallinnusvaihettaaloitellessa. Tulostettavassa mallissa on oltava yhtenäinen kuori, joka on tyhjä sisältä. Jos mallia ei ole alun alkaen tuotettu 3D-tulostusta varten, on se syytä käsitellä ennen tulostamista mallinnusohjelmistossa ja siitä on siivottava pois tulostusprosessia mahdollisesti häiritsevät artifaktit. Lopuksi mallista saa generoitua yksinkertaisen kuoren, jota voi halutessaan muokata ennen työn syöttämistä koneelle. Tällä tavalla monimutkaisenkin rakennuksen mallin pystyy todennäköisesti tulostamaan onnistuneesti.

3D-grafiikka on kehittynyt jatkuvasti 1970-luvulta lähtien. Tällä hetkellä alan kiinnostus kohdistuu reaaliaikaiseen renderöintiin. Se on tehokas työkalu fotorealististen, ensiluokkaisten ja interaktiivisten esitystapojen luomiseen. Merkittävä realiaikaisen renderöinnin elementti on erikoisten materiaalien ja valaistuksen yhteistoiminta. Esimerkiksi Unreal Enginille kehitettiin vuonna 2019 ominaisuus tuottaa reaaliaikaista valaistusta (Real time ray tracing), mikä on erittäin tehokas keino saada aikaan realistinen lopputulos varsinkin, jos mukana ovat PBR-materiaalit (physically based rendering). Nykyisin arkkitehtiohjelmien kanssa voi käyttää Twinmotion-sovellusta, joka pohjautuu Unreal Enginille. Twinmotionissa pystyy hyödyntämään Real time ray traicingia. Valitettavasti suuri osa 3D-grafiikan innovaatioista kulkeutuu arkkitehtialalle harmillisen hitaasti – siksi pidän peli- ja elokuva-alaa jatkuvasti silmällä!

Dmitri Kvitko
Rakennusarkkitehti, 3D-visualisointi