Kestävä kehitys

Yhdessä asiakkaan kanssa pystymme tehokkaasti vaikuttamaan kasvihuonepäästöihin ja edistämään kiertotaloutta jo hankkeen syntyvaiheessa. Viisain suunnitteluratkaisuin voimme vähentää materiaalikulutuksen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. Olosuhteita analysoimalla voimme huomioida lämmön, tuulen ja melun vaikutukset ja vaikuttaa energiankulutukseen.

Materiaalivalinnoilla, muuntojoustavilla ratkaisuilla ja korjausrakentamisen osaamisellamme voimme pidentää rakennusten elinkaarta. Tietomallin kautta voidaan laskea päästövaikutuksia, ja hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa ratkaisuvaihtoehtojen vertailun hankkeen kaikissa vaiheissa.

Yhteyshenkilöt
Kestävä kehitys

Marja-Liisa Honkanen

Lead Architect, Partner

Stefan Ochsner

Senior Architect