Tietomallikoordinointi ja kehitys

Tietomallien (BIM) avulla tehtävä laadunvarmistus ja yhteensovittaminen on olennainen osa suunnitteluprosessiamme. Tietomallikoordinaattorimme koostaa kaikkien suunnittelualojen tietomalleista yhdistelmämallin, johon eri osapuolien ajantasainen suunnittelutilanne päivitetään koko hankkeen ajan. Yhdistelmämallin käyttö edistää suunnittelijoiden välistä kommunikointia ja ennaltaehkäisee ristiriitoja, mikä säästää aikaa ja kustannuksia rakennusvaiheessa.

Korjausrakentamisessa voidaan käyttää laserkeilausta lähtömallien muodostamisessa.

Osoituksena tekemämme työn tuloksellisuudesta suunnittelemamme kohteet ovat voittaneet useita Tekla BIM Award -palkintoja. 

Yhteyshenkilöt
Tietomallikoordinointi ja kehitys

Tero Pulkkinen

Senior Construction Architect, BIM Specialist

Juha Laurila

Senior Architect, BIM Specialist