Maija Gulin, maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehtuurin merkitys kestävän ja toimivan ympäristön suunnittelussa kasvaa koko ajan. Alan merkityksen kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea hiilineutraaliustavoitteet.

Olen maisema-arkkitehti Maija Gulin ja vedän Helsingin maisematiimiä. Suunnittelemme kestävää viherympäristöä digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

Suurin osa hankkeista on toimistojen, hotellien ja asuintalojen ympäristöjä, mutta olemme laatineet myös julkisten alueiden konsepti- ja yleissuunnitelmia. Maisematiimin tehtävä on tarkastella hankkeita laajemmasta ympäristönäkökulmasta ja tehdä Arcon hankkeista mahdollisimman vihreitä ja kestäviä.

Maisema-arkkitehtuurin merkitys kestävän ja toimivan ympäristön suunnittelussa kasvaa koko ajan. Alan merkityksen kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea hiilineutraaliustavoitteet.

Kaupunkien tiivistyminen ja hiilineutraaliustavoitteet ovat lisänneet viherkattojen ja viherseinien suosiota uudiskohteissa. Tietty määrä viherpinta-alaa ei kuitenkaan suoraan tee hankkeesta ekologista. Esimerkiksi aurinkoisella ja tuulisella katolla ei kasva rehevää kasvillisuutta ilman ahkeraa kastelua, lannoitusta ja muuta hoitoa. Erityisesti lannoitusta tarvitaan katolla paljon kasvualustan ollessa ohut. Lannoitteet valuvat vesistöihin ja johtavat niiden rehevöitymiseen.

Toimistorakennus Keilaniemen Portti

Kaikista kestävin ja huoltovapain ratkaisu on säästää tontin olemassa olevaa kasvillisuutta tai rakentaa kattojen sijasta maan tasoon. Toiseksi ekologisin vaihtoehto on valita katoille luonnostaan karuissa olosuhteissa pärjääviä kasveja, kuten kallio- tai tunturikasvillisuutta.

Toinen syy suunnittelualan merkityksen kasvuun johtuu uudisrakentamisen ahtaista ja haastavista tonteista. Keilaniemen Portti on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa ahdas tontti vaati tarkkaa maisemasuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kanssa. Kapealle tontille asemoitu rakennus edellytti muutoksia myös viereiseltä katualueelta laadukkaan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Tässä prosessissa yhteinen 3D-malli arkkitehdin kanssa helpotti yhteensovitusta ja havainnollisti tiukat paikat myös muille erikoissuunnittelijoille. En tiedä olisiko yhteensovitus onnistunut ilman yhteistä tietomallia.

Yhteystiedot

Maija Gulin

Senior Landscape Architect

Mikko Vekkeli

Senior Landscape Architect