Finnoo

finnoon keskuksen aluesuunnitelma

Kilpailut ja tunnustukset Kaupunkisuunnittelu

Finnoo

Sijainti
Finnoo, Espoo

Tilaaja
Espoon kaupunki

Laajuus
53 500 brm²

Vuosi
2019-

Palkinnot
Ideakilpailun ja tontinluovutuskilpailun 1. sija

Finnoo

Finnoo on kehittyvä, kiehtova sekä kutsuva kaupunginosa Espoossa meren läheisyydessä. Olemme vastanneet alueen asemakaavan suunnittelusta.

Finnoon kaupunkikuvan pääpiirteet muodostuvat rakennusten jalustan sekä huipun kautta. Finnoon keskuksen kaupunkikuvallinen visio antaa rakennuksille vahvat ääriviivat, joiden sisällä materiaalit, aukotus ja korkomaailma luo edellytykset yksilöllisille ja monimuotoisille rakennuksille ja julkisivuille.

Kaupunkikuvallisesti tärkeimmät teemat ovat:

1. Finnoon keskuksen siluetti, joka mahdollistaa alueen tunnistettavuuden kaukomaisemassa.

2. Julkisivujen jaksottaminen horisontaalisen sekä vertikaalisen jaon avulla.

3. Sisäänrakennettu parvekeseinä, joka toimii kolmiulotteisena reliefimäisenä ruudukkona yhdessä vertikaalisten suurten ikkunoiden kanssa.

4. Korotettu kivijalka luo inhimillistä ja mielenkiintoista mittakaavaa maantasoon.

5. Visuaalisesti korostetut 2-kerroksiset sisäänkäynnit, jotka voivat tehostevärin tai materiaalin avulla jatkua satelliittimaisesti ylemmissä kerroksissa.

Alue on jaettu kuuteen erilaiseen alueeseen, jolla jokaisella on oma, vahva identiteettinsä ja väripalettinsa. Julkisivujen käsittelyllä vaikutetaan korttelin identiteetin muodostumiseen, ja sillä erotutaan lähialueen muista kortteleista. Eriväriset tiilet, rappaus sekä puu ovat fokuksessa. Alueen siluetin lisäksi omaleimaisuutta ja imagoa luodaan näkymien päätepisteenä toimivilla rakennuksilla. Kaupunkikuvallisesti tärkeiden näkymien päätteinä toimivissa julkisivuissa käytetään korttelin ominaista tehosteväriä tai materiaalia.

Finnoon keskuksen kaupunkikuvallisessa jäsentämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota katujen ja aukioiden julkisivujen laadukkaaseen toteutukseen sekä aktivoimiseen toimintojen kautta. Aktiivinen kivijalka ja viihtyisä ympäristö toteutetaan liiketilojen, sisäänkäyntien, laadukkaan jalankulkuympäristön ja hyvien yhteyksien avulla. Tasojen vaihtelu ja näkymien avaaminen polveilevan kaupunkitilan avulla luovat jännitteitä ja erihenkisiä kohtaamistiloja. Puiston varrella yksityiset toiminnot kuten asuinpihat ja sisäänkäynnit lisäävät viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.