Hila Kalasatama

Kalasataman hotellin kutsukilpailuvoitto

Kilpailut ja tunnustukset

Sijainti
Kalasatama, Helsinki

Laajuus
10 900 brm², 200-250 hotellihuonetta

Vuosi
2016

Palkinnot
Kutsukilpailun 1. sija

Kilpailun järjestäjä
SRV Yhtiöt Oyj, Helsingin kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Kutsukilpailussa haettiin Kalasatamaan, REDI-kauppakeskuksen yhteyteen kaavoitettavalle hotellitontille korkeatasoista, raikasta ja ympäristöönsä istuvaa hotellirakennusta.

Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennuksen volyymiin ja muotoon, julkisivuihin sekä liikenteen ja logistiikan järjestelyihin. Myös melutason huomioiminen oli osa kilpailuehdotusta. Kilpailutyötämme tullaan käyttämään korttelin kaavoituksen ja hotellin jatkosuunnittelun pohjana.